b?rs

Signering av avtale om DnB NORD

Badger Explorer ASA (BXPL) har gleden av ? meddele at Styringskomiteen i Badger Explorer prototype prosjektet, best?ende av oljeselskapene ExxonMobil, Shell og Statoil, har enstemmig godkjent resultatene fra boretesten i Brumunddal som Milepel 2 i prototypeprosjektet.
Prosjektets styringskomité, som ledes av ExxonMobil, godkjenner ogs? utbetaling av sponsormidler p? i alt MNOK 4,05 som knyttes til at Milepel 2 er oppn?dd.
Prototypeprosjektavtalen ble inng?tt med ExxonMobil, Shell og Statoil i april 2005. F?rste milepel, som var en teknisk mulighetsstudie, ble godkjent av oljeselskapene i desember 2005. Resultatene fra fullskala konseptverifikasjonen som ble gjennomf?rt p? testanlegget i Brumunddal i oktober, ref. pressemelding av 18. oktober 2010, er n? godkjent av Styringskomiteen som Milepel 2.
Den milep?len, som n? er godkjent, har best?tt i fullskala verifikasjon av Badger Explorer konseptet. Verkt?yet har i en autonom operasjon boret i en sandsteinsformasjon, utf?rt transport og separasjon av boremasse, samt kompaktering og bygging av en fast plugg bak verkt?yet under grunnvannsspeilet.
?Gjennomf?ring og Styringskomiteens godkjenning av denne konseptverifikasjonen er uten tvil den viktigste milepel hittil i selskapets utviklingsprogram. N? som konseptet er fullskalademonstrert, fortsetter det omfattende arbeidet ved ? utvikle versjoner som skal kunne operere i ulike geologiske formasjoner og under ulike trykk og temperaturforhold?, sier administrerende direkt?r Kjell Erik Drevdal.
Badger Explorer ASA og oljeselskapene er enige om ? videref?re samarbeidet, og det skal gjennomf?res ytterligere to tester i l?pet av f?rste halv?r 2011. Den ene vil bli gjort i Brumunddal, mens den andre vil finne sted i en annen type geologisk formasjon/bergart.
?Selskapet er stolt over ? ha f?tt godkjenning for det omfattende test- og utviklingsarbeidet som er gjennomf?rt til n?. De oppgaver og det arbeid som ligger foran oss er utfordrende og er p? ingen m?te trivielle, men med godkjenning av den viktigste milepelen i prototypeprosjektet s? langt jobber vi med entusiasme og optimisme i det videre utviklingsarbeidet?, avslutter Kjell Erik Drevdal.
Stavanger, 7.desember 2010
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy