Sikre deg mot orkanen “Ivar”

Forsikringsselskapene forbereder seg n? p? ? behandle skadesaker etter uv?ret som er meldt i Midt-Norge i ettermiddag.
If?lge Meteorologisk institutt vil ekstremv?ret ?Ivar? treffe M?re og Romsdal og Tr?ndelag i orkan styrke med vindkast opp mot 45 meter i sekundet.
– L?se gjenstander skaper farlige situasjoner. Huseier kan bli ansvarlig for skader for?rsaket av l?se gjenstander dersom disse ikke er forsvarlig sikret, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring AS.

Dette kan du gj?re for ? unng? stormskader:
– Sikre alle l?se gjenstander. Trampolinen i hagen, b?ter i opplag, levegger og garasjer med ?pen port kan lett bli “ofre” for vindens herjinger
– Konstruksjoner som lett fanger vinden m? v?re forsvarlig sikret
– Bygg under oppf?ring og stillaser m? sikres ekstra godt
– Vurder ? hugge ned gamle tr?r eller tjukke greiner p? tr?r. Disse kan bli nedbl?st i stormen og utgj?re stor skade p? personer og eiendom

Store ?deleggelser
De siste fem ?rene har i gjennomsnitt 6 566 stormskader blitt meldt inn til forsikringsselskapene ?rlig, viser tall fra Finans Norge. Skadene medf?rte erstatninger p? 380 millioner kroner i snitt disse ?rene.
Det er store variasjoner fra ?r til ?r n?r det gjelder stormskader. Med Berit, Cato og Dagmar ble 2011 et stormens ?r, med i alt 25 798 innmeldte stormskader, som medf?rte erstatningsbel?p p? 1,6 milliarder kroner.

Naturskadepoolen

S? snart h?ststormen klassifiseres som ?liten storm?, det vil si at det bl?ser minst 20,8 meter per sekund, er det Norsk Naturskadepool som dekker skadene den for?rsaker.
Bygninger og andre objekter som brannforsikres, blir automatisk forsikret mot naturskade. Forsikringsselskapene innbetaler en promille av brannforsikringspremien de mottar til Naturskadepoolen.
– Men kunden forholder seg til forsikringsselskapet p? ordin?rt vis, og vi behandler skaden p? lik linje med vanlige skader. Vi rekvirerer en takstmann som er godkjent for taksering av naturskader, og utbetaler erstatning med bakgrunn i forsikringsvilk?rene for Naturskade, sier Lars Wiig i KLP.

For mer informasjon, kontakt Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring,
tlf. 95289515
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Authors

Related posts

Top