Hel-

SIMTRONICS – NEW ORDER IN HAND

Styret i Bonheur ASA har i sitt m?te i dag besluttet ? foresl? et utbytte for 2010 p? NOK 7,00 per aksje. Utbyttet for 2010 vil bli endelig behandlet i selskapets ordin?re generalforsamling i mai 2011.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy