b?rs

SIMTRONICS TO DELIVER GAS ANALYZERS AND GAS DETECTORS FOR SUBMARINES.

Nytt

Representantskapet i Bonheur ASA har valgt Pauline Walsh som nytt styremedlem etter John C. Wallace som har bedt seg fritatt for vervet. Pauline Walsh er administrerende direkt?r i Fred. Olsen Limited i London, en stilling hun overtok etter John C. Wallace (72) som har g?tt av med pensjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy