Offentlig ?konomi

Sjekk kontoutskriften n?

Sommeren er h?ysesong for kortsvindel. Storebrand Bank r?der alle til ? g? gjennom kontoutskriften etter ferien. ? Ikke alle svindelfors?k oppdages av banken, sier kommunikasjonssjef Kristina Picard.
? Selv om banken har gode systemer for ? oppdage kortsvindel, kan sm?svindel og feil v?re vanskeligere ? oppdage. Det er derfor lurt ? kontrollere transaksjonene i nettbanken etter ferien for ? v?re sikker p? at du kjenner igjen alle bel?pene som er trukket, sier kommunikasjonssjef i Storebrand, Kristina Picard.
Er det bel?p som ikke stemmer, m? banken f? beskjed om dette.
? Du f?r pengene tilbake dersom kortet ditt blir misbrukt og du ikke har opptr?dt uaktsomt, men det er jo forutsatt at svindelen faktisk oppdages, enten av kunden eller banken, sier Picard.
Alarmen g?r
? se gjennom kontoutskriften med jevne mellomrom b?r v?re en innarbeidet rutine, men b?de kortselskapene og bankene benytter raffinerte metoder for ? avsl?re svindel. Bankene og kortselskapene har gode kortoverv?kingssystem, og unormal aktivitet blir som regel fanget opp der, ofte f?r korteieren selv har oppdaget svindelen.
Eksempler p? unormal aktivitet kan v?re:
Kortet brukes to steder samtidig. Alarmen g?r hvis kortet ditt brukes i Bod? kl 16 og i New York kl 18 samme dag.
Mistenkelig bruk p? brukersteder som er registrert med svindel tidligere.
Gjentatte belastninger ved samme brukersted.
Unormalt store transaksjonsbel?p dobbeltsjekkes med kortholderen.
Dersom unormal aktivitet blir oppdaget, blir kunden alltid kontaktet.
? Det er de mindre bel?pene som kan v?re vanskelig for banken ? oppdage, for eksempel hvis restauranten du var p? har belastet deg to ganger. Noen kunder synes det er vanskeligere ? ha full kontroll i utlandet fordi betalingsrutinene kan v?re annerledes enn man er vant til i Norge, sier Picard.
Varsle banken umiddelbart
Mistenker du at du har blitt utsatt for svindel, s? ta kontakt med banken din s? snart som mulig. Det samme gjelder dersom du tror kortet ditt kan ha blitt kopiert, eller du savner et betalingskort etter ferien. Da er det viktig at kortet blir sperret med én gang.
? Vi f?r mange henvendelser fra kunder n? etter ferien. Det er ikke alltid det er noe galt, men vi vil heller at kundene kontakter oss en gang for mye enn en gang for lite, sier Picard.
Trygt ? bruke kort
Antall tilfeller av kortsvindel i Norge har blitt f?rre de siste ?rene. Det er s?rlig antall tilfeller av skimming, kortsvindelsaker der opplysninger fra magnetstripen blir kopiert, som har g?tt ned.
Som forbruker har du gode rettigheter n?r du bruker kort. Har du ikke opptr?dt uaktsomt og opplever at kortet blir misbrukt etter ? ha blitt kopiert eller stj?let, dekker banken eller kortutsteder tapet.
? Husk likevel alltid ? skjule PIN-koden din n?r du bruker kortet, avslutter Picard.
Ditt ansvar som korteier
Be alltid om kvittering n?r du har brukt kortet. Kvitteringen kontrollerer du mot siste bevegelser p? konto.
Du er ansvarlig for tap inntil 1.200 kroner som skyldes andres misbruk av kortet, n?r PIN-kode eller annen godkjent sikkerhetsprosedyre er brukt.
Har du muliggjort andres misbruk av kortet ved grov uaktsomhet, er du ansvarlig for tap inntil 12.000 kroner.
Begrensningene over gjelder likevel ikke hvis du forsettlig har muliggjort slikt misbruk.

Bankens ansvar som kortutsteder
Banken er ansvarlig for tap som f?lge av feilregistrering, herunder feil beg?tt av brukerstedet, konteringsfeil, teknisk svikt eller lignende omstendigheter.
Erstatning kan bortfalle hvis du forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til feilen.
Banken skal s?rge for at alle transaksjoner p? kortet blir belastet kontoen din snarest mulig.
Ved mistet/stj?let kort skal banken f?rst muntlig og deretter skriftlig, bekrefte at meldingen er mottatt.
(Kilde: Storebrand Bank)

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andreas Kjeldsberg Pihl   #Finn Erik Arctander   #Telinet Energi E-post   #Telinet Energi Sv