Marked

Sjekk pensjonen p? nett i sommer

Ditt mest verdifulle sommerminne kan v?re ? bruke én time p? ? f? oversikt over din fremtidige pensjon. Kalkulatorene p? nett er en uoppdaget skatt for de fleste. Her er pensjons-nettstedene du b?r sjekke.

Nytt regelverk og pensjonsdebatter i media har vekket interessen for pensjon. Det merker ogs? Storebrand.
? Over 300.000 personer har siden i fjor h?st v?rt inne p? storebrand.no og brukt v?r pensjonskalkulator for finne sitt pensjonstall, forteller pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
Pensjonstallet er reformen
Gjennom livet bygger vi opp en pensjonsformue, gjennom ?rlige innskudd i folketrygden, fra arbeidsgivere og egen sparing. Denne formuen ? pensjonstallet ? f?r du tilgang til etter fylte 62 ?r. Da kan vi begynne ? disponere denne, ved ? kombinere arbeid og pensjon eller bare ? velge ? leve av pensjonsformuen.
? Det hele er egentlig ganske enkelt, og med de gode hjelperne som kalkulatorene er, kan du lett skaffe deg en prognose over hvordan dette vil sl? ut for deg, sier pensjons?konomen.
Raskt og enkelt: Pensjonskalkulator
?nsker du raskt en grov oversikt over din fremtidige pensjon, benytter du en av de ?pne pensjonskalkulatorene p? internett.
? Her f?r du kjapt et overslag p? hva du kan forvente ? f? i pensjon, og hvor mye du eventuelt b?r begynne ? spare selv i tillegg for ? f? en god pensjon, sier Dyre Haug.
Fortsett p? nav.no og norskpensjon.no
Er du p? jakt etter mer presise beregninger m? du logge deg inn for ? f? beregnet pensjonen ut fra dine opptjente pensjonsrettigheter og avtaler.
To gode sider med login-tjeneste er nav.no og norskpensjon.no. Sistnevnte drives av en samlet finansbransje. P? begge disse sidene kan du bruke Bank-ID og f? en totaloversikt over dine pensjonsrettigheter b?de i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger, fripoliser og individuelle pensjonsavtaler. P? nav.no f?r du i tillegg en oversikt over forventede utbetalinger fra eventuell offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).
De ulike pensjonsleverand?rene har ogs? egne nettsider som du kan logge inn p?. Har bedriften din tjenestepensjon i Storebrand, kan du fort se alle pensjonsavtaler du har her. Du kan ogs? se alderspensjon fra folketrygden, og beregne behov for privat sparing.
? V?r oppmerksom p? at bel?pene i alle nettl?sningene baserer seg p? informasjon om l?nn og pensjonsopptjening som er kjent om deg frem til n?, presiserer Knut Dyre Haug. Prognosen for fremtiden er basert p? dette. Husk at store endringer fremover ikke fanges opp. Du kan f? l?nns?kning og bytte arbeidsplass ? eller du kan bli uf?r.
Husk p? forsikringsdekningene
? En viktig del av din personlige pensjonsplan er forsikringer som uf?repensjon, barnepensjon og etterlattepensjon. Dette er viktige forsikringsdekninger for ? sikre deg og familien ?konomisk dersom du skulle bli uf?r eller falle fra, men altfor mange mangler disse livsforsikringene, avslutter Dyre Haug.

Egen boks:
Pensjonsr?d fra Storebrand:
1. F? oversikt over hvor mye du kan forvente ? f? i pensjon. Start p? nav.no, norskpensjon.no og storebrand.no.
2. Vurder dette opp mot ?nsket pensjonsniv?, og legg opp en spareplan deretter.
3. Start sparingen. En m?nedlig spareavtale i fond er normalt den beste pensjonssparingen.
4. S?rg for at pensjonen din investeres med riktig risikoprofil for deg, og at investeringene er b?rekraftige. Sp?r pensjons- eller fondsforvalteren din hvis du er i tvil.

Bildetekst:
? Ved ? bruke pensjonskalkulatorene p? nett kan du lett skaffe deg en prognose over din fremtidige pensjon, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy