Marked

Sjekker ikke datoen p? grillslangen

Enten ett eller flere steder p? slangen til gassgrillen er produksjonsdatoen stemplet p?. Denne gasslangen er laget i f?rste kvartal 2012. (Foto: If Skadeforsikring)

Mange er ikke klar over at slangen p? gassgrillen er merket med datostempling. Atskillige slurver med ? bytte ut gasslangen, og utsetter dermed b?de seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare, p?peker forsikringsselskapet If.
Gasslanger har begrenset levetid, og m? byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturforandringer t?rer p? gummien.
Produksjons?ret st?r tydelig merket p? slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. En god regel er ? bytte slange hvert andre eller tredje ?r, er r?det fra If Skadeforsikring. Alle som starter grillsesongen m? rutinemessig sjekke slangen og koblinger n?ye for sprekker og lekkasjer.
? De fleste branner og eksplosjoner ved grilling skjer n?r en person bruker en grill som ikke har v?rt brukt p? en stund, eller rett etter p?fylling og feste av gassbeholderen p? grillen, sier fagsjef Leif H?yland ved If Sikkerhetssenter.
Finn eventuelle lekkasjer ved ? pensle konsentrert s?pevann p? slanger og r?rforbindelser. N?r du setter p? gassen vil det danne seg s?pebobler p? lekkasjestedet.
? En slik s?pepensling b?r du gj?re flere ganger i l?pet av grillsesongen, sier H?yland i If.
Lukt i luften? Steng av!
Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.
? Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, m? du straks stenge av gasstilf?rselen p? gassflasken. Fjern alle varmekilder, g? vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, sier fagsjefen.
Direkte sollys t?rer
Det et finnes ikke noe fasitsvar p? holdbarheten til en gasslange.
? Noen ganger kan den v?re kortere enn to ?r, andre ganger lenger. St?r grillen ute hele ?ret, vil slangen og grillen bli utsatt for st?rre belastninger. S?rlig sterkt direkte sollys og temperaturforandringer gjennom ?rstidene p?virker levetiden til gummien i slangen, p?peker kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.
Nesten hver tredje som eier en gassgrill utf?rer ikke vedlikehold av grillen, g?r det fram av en unders?kelse TNS Gallup gjorde for If Skadeforsikring i 2009. Samtidig svarte 1 av 6 at de f?ler ubehag eller er ?litt redde? i n?rheten av installert gass, som gassgrill og gasskomfyr.

6 viktige ting ? passe p? ved gassgrill
V?r p? vakt mot propanlekkasjer. Lufta kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold ?pen ild, gl?dende sigaretter og elektriske gnister langt unna!
Oppbevar helst gassflasken utend?rs. Aldri plasser plassér gassbeholderne under terrengniv?, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.
Sjekk r?rforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert s?pevann som du pensler p?. Bobler = lekkasje.
Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.
Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke pr?v ? reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gj?re kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.
Gassbeholdere m? aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid st? oppreist.
Kilde: If Skadeforsikring

Video fra If Sikkerhetssenter (embed gjerne): Slurver med gassgrillen: http://www.youtube.com/watch?v=VJ1CIToQvPc
Innhold: Forskjellige dramatiske demonstrasjoner av hva som skjer n?r gassbeholdere eksploderer

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Leif H?yland, fagsjef ved If Sikkerhetssenter, telefon 93 48 08 79
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 – [email protected]

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Antallet ansatte er 6 200. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy