?konomi

Sju nye selskaper ekskludert

02-12-2013 10:02 KLP Sju nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. Toyota blir igjen inkludert.

Sju nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. Toyota blir igjen inkludert.
KLP har hatt sin halv?rlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Sju nye selskaper blir ekskludert per desember: Tokyo Electric Power Company, WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compania Minera, Zuari Agro Chemicals og Sesa Sterlite.
KLP har besluttet utelukkelse av selskapet Tokyo Electric Power Company (TEPCO) fra KLPs og KLP-fondenes investeringer. I mars 2011 ble det japanske kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi, som eies av TEPCO, rammet av jordskjelv med en p?f?lgende tsunami.
?TEPCO har jobbet intenst for ? minimere konsekvensene av ulykken og anses ? ha handlet riktig i en n?dssituasjon, men f?lgene av tsunamien og ulykken kunne v?rt mindre, og muligens unng?tt, ved en h?yere risikooppmerksomhet i forkant. Selskapet har i etterkant av ulykken ikke klart ? f? kontroll over situasjonen eller forhindre ytterligere utslipp. Det foreligger fortsatt stor risiko for betydelig radioaktiv forurensning fra kjernekraftverket, sier Heidi Finskas, r?dgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
KLP mener investeringene i TEPCO utgj?r en risiko for ? medvirke til alvorlig milj?skade, noe som ikke er i tr?d med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compa?ia Minera og Zuari Agro Chemicals kommer p? listen etter at selskapene ble utelukket fra Statens pensjonsfond ? Utlands investeringer per 14. oktober 2013. Fire av selskapene utelukkes for alvorlig milj?skade ett for barnearbeid.
Sesa Sterlite blir ekskludert som et resultat av at selskapet har kj?pt opp et allerede ekskludert selskap, Sterlite Industries. Selskapet er assosiert til alvorlig milj?skade.
Toyota inn i varmen
KLP har besluttet ? oppheve utelukkelsen av selskapet Toyota Motor Group fra og med 1. desember 2013. Selskapet har v?rt utelukket siden 2006 p? grunn av assosiasjoner til brudd p? internasjonale arbeidstakerrettigheter.
Forholdene gjaldt Toyota Motor Philippines Corporation. Selskapet var anklaget for ? ha forhindret arbeidernes rett til fagorganisering og for ulovlige oppsigelser.
KLPs vurdering er at Toyota Motor Group har oppfylt inkluderingskriteriene i tilfredsstillende grad for at utelukkelsen skal oppheves.
– De ansatte i selskapet har f?tt en fagforening som er godkjent av b?de selskapet og ansatte, og ansatte har s?ledes f?tt retten og muligheten til fagorganisering og kollektive forhandlinger. Toyota Motor Group har ogs? revidert sin policy som n? refererer til retten til fagorganisering, sier Heidi Finskas.
Her finner du listen over ekskluderte selskaper.
Fakta
KLP har n? ekskludert 69 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. 7 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 6 for andre grunnleggende etiske normer, 1 for arbeidstakerrettigheter og 15 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle v?pen, og 20 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag utelukket grunnet korrupsjon.
For mer informasjon, se klp.no, blogg.klp.no eller kontakt:
R?dgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Heidi Finskas:
45 88 04 60 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

A to już wiesz?  Bare helse bekymrer mer enn ?konomi

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy