DK

SKAKO Insideres handler Indberetning af ledende medarbejderes og disses n?rtst?endes transaktioner med SKAKO A/S´ aktier

?ndring i “Endelige vilk?r til prospekt for udbud af s?rligt d?kkede
obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 01E
(fastforrentede konverterbare obligationer med amortisering afh?ngig af
betalinger p? underliggende udl?n)”

I forbindelse med ?bningen af nye fondskoder i Nykredit Realkredit A/S er
“Endelige vilk?r til prospekt for udbud af s?rligt d?kkede obligationer i
Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 01E (fastforrentede
konverterbare obligationer med amortisering afh?ngig af betalinger p?
underliggende udl?n)” ?ndret.

?ndringer til de endelige vilk?r for serie 01E fremg?r af bilag 1.

Prospekt for udbud af s?rligt d?kkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S,
kapitalcenter E og dertil h?rende endelige vilk?r kan ses p? Nykredits
internetside nykredit.com/ir.

Eventuelle sp?rgsm?l kan rettes til Finansafdelingen, chef for
Realkreditfinans Lars Mossing Madsen p? telefon 44 55 11 66 eller ?konom
Pernille Bach Ladevig p? telefon 44 55 10 63.

Source: Millistream

Similar Posts