DK

Skat p? private sundhedsforsikringer g?r ikke ondt i danskernes privat?konomi

Regeringens afskaffelse af skattefradraget p? sundhedsforsikringer har tilsyneladende ikke haft den store betydning for danskernes privat?konomi, og det lader til, at frafaldet p? de private sundhedsforsikringer bliver markant lavere end forventet. Tendensen peger p?, at danskerne har taget de private sundhedsforsikringer til sig, og at de opleves som v?rdifulde. Det viser en ny unders?gelse foretaget af YouGov for Codan Forsikring.
Da regeringen i starten af ?ret meldte ud, at man ville fjerne fradraget p? private sundhedsforsikringer, var der flere, der forudsagde, at den ?gede skatteregning ville f? flere tusinde danskere til at opsige deres sundhedsforsikringer. For eksempel vurderede Dansk Sundhedsinstitut (DSI), at ca. 400.000 danskere ville opsige deres sundhedsforsikringer i l?bet af f? ?r.
En ny analyse foretaget af YouGov for Codan Forsikring viser dog, at st?rstedelen af danskerne ikke till?gger den manglende skattefritagelse p? sundhedsforsikringen den store betydning for deres privat?konomi. Samtidig ser det ud til, at frafaldet formentlig bliver en del mindre end sp?et.
S?ledes angiver blot fem procent af dem, der har en sundhedsforsikring, at ?ndringen har haft stor eller meget stor betydning for deres privat?konomi, mens hele 73 procent angiver, at det har haft ingen (42 %) eller mindre (30 %) betydning for privat?konomien. Og kun tre procent angiver det som meget sandsynligt, at de vil opsige deres sundhedsforsikring, fordi den ikke l?ngere er skattefritaget.
?Tallene peger p?, at danskerne har taget de private sundhedsforsikringer til sig, og at man oplever, at de giver en v?rdi, man er villig til at betale for, nu hvor skattefradraget er fjernet. Det tyder dermed p?, at de private sundhedsforsikringer generelt opfattes som et v?rdifuldt supplement, der bidrager til at aflaste den offentlige sundhedsindsats,? siger Morten Jepsen, chef for forretningsudvikling hos Codan Care.
Tendensen underst?ttes endvidere i unders?gelsen, der viser, at lidt over halvdelen (51 %) af dem, der har en sundhedsforsikring, har taget den i brug, og at personer med arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer till?gger dem forholdsvis stor betydning for deres samlede l?npakke. Godt hver fjerde (23 %) till?gger s?ledes sundhedsforsikringer stor (19 %) eller meget stor (4 %) betydning i vurderingen af deres samlede l?npakke.Yderligere fakta fra unders?gelsen:
Den manglende skattefritagelse er ikke grunden til, at folk ikke har en sundhedsforsikring. Kun 3 % af personer uden en sundhedsforsikring angiver det som den prim?re ?rsag til ikke at have en forsikring.
Kortere ventetid er det prim?re form?l med en sundhedsforsikring. N?sten hver tredje (63 %) angiver s?ledes ?kortere ventetid p? diagnose og/eller behandling? som det vigtigste form?l med en sundhedsforsikring

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Codan Forsikring A/S
Kia Pedersen, kommunikationskonsulent
Tlf.: 3037 8528
E-mail: [email protected]

For kundehenvendelser
Kontakt os p?: Tlf.: 33 55 55 50Om Codan Forsikring
Codan Forsikring er Danmarks tredjest?rste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 sm? og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens st?rste forsikringsselskaber med 22.000 medarbejdere. L?s mere om Codans arbejde med CSR her.
L?s mere om Codan p? www.codan.dk.

Similar Posts