Finans

Skatterekneskapsstatistikk, januar-oktober 2009Reduserte petroleumsskattar

Ordretilgangen i bygge- og anleggsn?ringen, som normalt g?r litt ned i 3. kvartal, viste ingen endring fra forrige kvartal og holdt seg ogs? p? samme niv? som i 3. kvartal 2008, m?lt i l?pende kroner.
N?ringens ordrereserve falt betydelig i 4. kvartal 2008, og har siden ligget p? samme niv? gjennom de tre f?rste kvartalene av 2009. Ved utgangen av 3. kvartal i ?r var verdien av bedriftenes beholdning av bygge- og anleggsprosjekter 14 prosent lavere enn p? samme tid i 2008, m?lt i l?pende kroner.
Nedgang i byggsektoren
I byggsektoren var verdien av bedriftenes totale ordrebeholdning 23 prosent lavere i 3. kvartal i ?r enn p? samme tid i fjor. Tilgangen p? nye boligbygg har flatet ut p? et lavt niv?, og beholdningen av nye boliger til utf?relse var 30 prosent lavere ved utgangen av 3. kvartal enn p? samme tid i fjor. Ordretilgangen for andre nybygg har hatt en positiv utvikling etter det kraftige fallet i fjor h?st. Verdien av ordrereserven har falt med 24 prosent det siste ?ret.
Byggen?ringens beholdning av boligrehabilitering har steget gjennom de tre f?rste kvartalene i ?r, og var ved utgangen av 3. kvartal 18 prosent h?yere enn p? samme tid i fjor. For andre bygg enn boliger er utviklingen motsatt. Her viser ordrestatistikken en nedgang p? 20 prosent i beholdningen av rehabiliteringsprosjekter det siste ?ret.
Vekst i anleggssektoren
Tilgangen p? nye anleggsordre har ligget stabilt p? et h?yt niv? de tre f?rste kvartalene i 2009, etter en nedgang i andre halv?r 2008. Entrepren?renes ordrereserve var 8 prosent h?yere ved utgangen av 3. kvartal i ?r sammenlignet med utgangen av 3. kvartal i fjor.
Tabeller
Tabell 1 Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 2005=100
Tabell 2 Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 2005=100
Tabell 3 Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt. 2005=100
Tabell 4 Ordretilgang. Verdiindeks, trend. 2005=100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bring Hele   #Elisabeth Gj   #Posten Norge   #Vinne Kundens