Finans

Skattestatistikk for personar. Inntekt, fr?drag og formue, 2008 Sterk auke i skattepliktige inntekter

I forbindelse med den p?g?ende tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i DnB NOR ASA er det vedlagt en liste som gir oversikt over handel i tegningsretter og tegning av DnB NOR-aksjer for prim?rinnsidere i DnB NOR-konsernet og deres n?rst?ende. De kj?p og salg av tegningsretter og tegning av aksjer som listes, fant sted i g?r, 26. november 2009. Tegnede aksjer er tegnet p? bakgrunn av tegningsretter.

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR.
Hvis du vil strykes fra v?re lister, vennligst send en e-post til [email protected]

Bes?k oss p? www.dnbnor.com

Similar Posts