DK

Skift naturgasleverand?r og spar 1 krone pr. liter benzin

For landets ca. 300.000 private naturgaskunder lancerer Shell og DCC Energi nu et offensivt, nyt koncept i energimarkedet: Skift naturgasleverand?r og spar en krone pr. liter, hver gang du tanker bilen hos Shell.
Selv om den ?rv?gne forbruger kan spare penge p? b?de naturgas til hjemmet og br?ndstof til bilen, er det den billige benzin eller diesel, der f?r folk op af stolene ? ikke naturgassen. Det ?nsker energiselskaberne Shell og DCC Energi at g?re op med.
Derfor indleder de to selskaber nu en f?lles kampagne, der skal f? landets ca. 300.000 private naturgaskunder ud p? markedet for den frie naturgasforsyning. Med et slagtilbud, der kombinerer k?b af naturgas og br?ndstof, f?r private naturgaskunder, som v?lger DCC Energi som naturgasleverand?r, i et helt ?r en besparelse p? en krone pr. liter, n?r de tanker bilen hos Shell.
?Det er nyt herhjemme, at energiselskaber g?r sammen om at give kunderne ekstra fordele. Sammen med DCC Energi lancerer vi nu et nyt, sp?ndende koncept, som vi h?ber vil skabe fokus p? de muligheder, private naturgaskunder har, men som alt for mange ikke er opm?rksomme p?. Med et rigtig godt tilbud p? br?ndstof fors?ger vi med andre ord at v?kke naturgasmarkedet til live,? siger Daniel Andersen, markedsdirekt?r i Dansk Shell.
Sk?v konkurrence
Selv om det danske naturgasmarked p? papiret har v?ret frit i snart seks ?r, valgte f?rre end hver tiende private naturgaskunde at skifte leverand?r sidste ?r. Det er ellers risikofrit, og der er penge at spare.
En forklaring p? den lave kundemobilitet er, at der mangler viden i markedet om mulighederne for at spare penge ved at skifte leverand?r af naturgas. F.eks. viste en unders?gelse blandt 750 private naturgaskunder, som DCC Energi foretog sidste ?r, at op mod halvdelen ikke vidste, at de frit kunne skifte leverand?r. Samme unders?gelse viste ogs?, at syv ud af ti mente, at naturgasselskaberne g?r for lidt for at informere om mulighederne i markedet.
Desuden g?r vilk?rene i markedet det sv?rt og dyrt for nye akt?rer at komme i gang. F.eks. skal husstande med naturgas ikke aktivt v?lge gasleverand?r, men er automatisk kunde hos forsyningspligtsselskabet. Dette skal ses i lyset af, at man i sin bolig skal ud og foretage et aktivt valg af leverand?rer af stort set alle andre tjenester som f.eks. teleselskab, forsikringsselskab, mm.
?Vi mener ikke, at den frie konkurrence p? markedet fungerer i praksis. S? vores initiativ med DCC Energi er et fors?g p? at n? ud til forbrugerne ved at t?nke nyt. Som totalleverand?rer af energi kan vi tilbyde nogle kombinerede fordele, som ikke er set f?r p? det danske energimarked. Det h?ber vi, kan v?re med til at ruske op i markedet, s? endnu flere naturgaskunder aktivt g?r ud og shopper deres varme p? det frie marked,? siger Daniel Andersen.
Bag om kampagnen
Det kombinerede tilbud g?lder private gaskunder, der skifter til DCC Energi ? efter f?rst til m?lle-princippet. Tilbuddet g?lder for kunder, der ikke har f?et leveret naturgas fra DCC Energi de seneste 12 m?neder. Kampagnen l?ber fra oktober 2013 til og med februar 2014.
Besparelsen p? en krone pr. liter g?lder diesel og benzin p? alle Shell og Shell Express stationer i Danmark. Rabatten omfatter et ?rsforbrug (dog max. 1.000 liter) og kan benyttes i 12 m?neder fra indg?else af aftale med DCC Energi.
Bilister skal have eller tegne aftale om et Shell Card for at f? rabatten, der s? fratr?kkes den m?nedlige Shell Card faktura. Tegning af aftale om levering af naturgas hos DCC Energi og om Shell Card kr?ver forudg?ende kreditgodkendelse.
L?s mere www.dccenergi.dk/shellnaturgas
Yderligere information
Regitze Reeh, kommunikationsdirekt?r i Shell, mobil 2220 6013, E-mail [email protected]

OM SHELL
Shell besk?ftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt p? hovedkontoret i ?restad og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte p? Shells serviationer.
Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes r?olien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nords?en til flydende gas, jetbr?ndstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.
Der er 306 Shell serviationer i Danmark, heraf 63 Shell/7-Eleven, 62 forhandlerejede, 123 forpagterdrevne og 58 ubemandede Shell Express stationer. Dertil kommer 16 CRT-anl?g til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af br?ndstoffer – fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.
P? verdensplan besk?ftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobr?ndsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 serviationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. t?nder olie og gas. L?s mere p? www.shell.com.
Vedh?ftede filer

Similar Posts