Offentlig ?konomi

Skremmes til ? bruke redningsvest (SE VIDEO)

De mange b?tulykkene i fjor sommer har f?rt til at flere vil bruke redningsvest, viser en unders?kelse fra If Skadeforsikring.
? 65 prosent av befolkningen sier at de alltid vil bruke vest n?r de er i b?t i sommer. I en lignende unders?kelse i fjor, svarte bare 50 prosent ja p? dette. Det er en gledelig endring, sier informasjonssjef Jon Berge i If Skadeforsikring.
Denne saken er laget for oss av nyhetsbyr?et Newswire. Du kan lese mer stoff fra oss og laste ned video til fri bruk her.
Halvparten av de som sier at de oftere vil ha p? seg flyteplagg i ?r, begrunner det med at de forst?r bedre hvorfor det er farlig ? droppe det, og at de husker sist sommers tragiske ulykker.
I fjor omkom 32 personer i forbindelse med bruk av fritidsb?t. Flere av ulykkene fikk bred omtale i mediene. ?rets b?tsesong har ogs? f?tt en trist start, med ulykken i helgen der fire polske statsborgere mistet livet. Ingen av dem skal ha brukt vest.
? De tragiske ulykkene i fjor sommer ser ut til ? ha satt en st?kk i nordmenn. Det er ille at liv m? g? tapt f?r folk f?r opp ?ynene, men n? kan vi kanskje g? mot en sommer der vi ser flere som bruker redningsvest, sier Berge.
Glemmer fort
Hos sikkerhetsbutikken Trygg og Sikker merker de ?kt salg etter store ulykker.
? Det er tydelig at pressedekningen i forbindelse med ulykker p?virker salget, men det gjelder alt sikkerhetsutstyr, som r?ykvarslere og brannslukningsapparater, sier sikkerhetskonsulent Ketil Branting i Trygg og Sikker.
Branting p?peker samtidig at pressedekning kun gir forbig?ende oppmerksomhet, for det g?r stort sett bare et par uker etter en alvorlig ulykke til salget er normalt igjen.
De siste 50 ?rene har antall d?dsulykker med fritidsb?t sunket betraktelig. Men fortsatt omkommer i snitt 33 personer hvert ?r. De aller fleste omkommer ved drukning. Derfor er manglende bruk av flyteplagg et klart faremoment.
? Det enkelttiltaket som i st?rst grad kan redusere d?dsfall, er at flere har p? seg vest, sier direkt?r Olav Akselsen i Sj?fartsdirektoratet.
Han har ledet en arbeidsgruppe som har sett p? tiltak som kan bedre sikkerheten ved bruk av fritidsb?t. I rapporten med h?ringsfrist 13. juli, foresl?s det blant annet mer synlig politi p? sj?en og lavere promillegrense. Men det viktigste tiltaket vil v?re et p?bud om ? ha p? seg flyteplagg, mener arbeidsgruppen.
? I dag er det en viss sosial kontroll n?r folk setter seg i bilen. Det b?r bli s?nn p? sj?en ogs?, at barn og ektefelle sier ifra hvis man ikke har p? seg redningsvest. M?let er at det skal bli like naturlig ? ta p? seg vest n?r man g?r om bord i b?t, som det er ? ta p? seg bilbelte i bilen, sier Akselsen.
Menn er verst
Statistikken viser at 90 prosent av de som omkommer i fritidsb?tulykker er menn, og flertallet er mellom 40 og 60 ?r. Tidligere unders?kelser har vist at det ogs? er denne gruppen som er mest imot et p?bud om bruk av flyteplagg.
? Det gledelige er at v?r m?ling viser at det er flere menn enn kvinner som sier at de vil bruke redningsvest i ?r, sier Jon Berge i If.
Det kan tyde p? at det er en holdningsendring p? gang, mener Berge. Han f?r st?tte av Olav Akselsen i Sj?fartsdirektoratet.
? Det er allerede p?budt ? ha flyteplagg til alle passasjerer om bord. Et p?bud om ? bruke utstyret vil ikke v?re en stor ekstrabelastning. Med tanke p? gevinsten det gir, vil det v?re verdt det, sier Akselsen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FRP   #KRF   #SV