?konomi

Slik er elsykkelen din forsikret

Flere og flere nordmenn hiver seg p? trenden med elsykkel og salget av de relativt dyre elsyklene er ?kende. Med det kommer behovet for forsikring. Visste du at innboforsikringen dekker stj?let elsykkel?
? I fjor ble det solgt anslagsvis 4 000 elsykler som tilsvarer rundt én prosent av det totale sykkelsalget. Bransjen forventer i ?r en dobling av salget til 8 000 elsykler, sier Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.
Norsk Elbilforening samarbeider n? med Syklistenes Landsforening for ? gj?re elsykkelen enda bedre kjent som et alternativ til bil.
I likhet med vanlige sykler, er ogs? elsykler utsatt for tyverier, og Storebrand har den siste tiden f?tt flere henvendelser om forsikring av denne type sykkel.
– Gjennom innboforsikringen f?r man dekket tap av b?de ordin?r sykkel og elsykkel med inntil
16 000 kr, forklarer Hanne Gudding, kommunikasjonsjef i Storebrand.
? I realiteten f?r du erstattet en sykkel inntil 20 000 kroner, hvis du tar hensyn til at egenandelen ved tyveri er 4 000 kroner.
Hun gj?r oppmerksom p? at hvis du registrerer sykkelen din i Falck sykkelregister, s? reduseres egenandelen til 2 000 kroner.
– Vi stiller krav til at sykkelen m? v?re l?st, eller at den har st?tt inne i en l?st bod eller garasje. Heldigvis er ikke d?rlig sikring av sykkelen et stort problem. De fleste er opptatt av ? passe p? sykkelen sin, sier hun.
De andre forsikringsselskapene har lignende regler og bel?psgrenser.
Best ? ha sykkelen inne
Har man en spesielt dyr sykkel, anbefaler Storebrand ? oppbevare den innend?rs. Skulle den blir stj?let ved innbrudd i bebodd bolig, er det nemlig ingen begrensning p? erstatningssummen.
– Det tror vi ikke alle er klar over, men hos oss er det slik at blir sykkelen stj?let innend?rs ved innbrudd i bebodd bolig, g?r den som vanlig innbo, eller s?kalt l?s?re. Da f?r man dekket hele sykkelens verdi, minus egenandel, ogs? om den er dyrere enn 20 000 kroner, forklarer Gudding.
Hun har forst?else for at det ikke alltid er praktisk ? ha sykkelen inne, men lar det v?re sykkeleiers avgj?relse, basert p? sykkelens verdi.
– En dyr sykkel er absolutt ? anse som en verdisak, og da gjelder det ? ta de n?dvendige forholdsregler, avslutter hun.

Kontaktpersoner:
Hanne Gudding, kommunikasjonssjef, Storebrand, mob: 92427413
Petter Haugneland, kommunikasjonsleder, Norsk Elbilforening, mob: 98234699

Mer informasjon om elsykkel? Se storebrand.no/forsikring og jobbsykkelen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy