valutasp?rsm?l

Slik kan du gi barna starthjelp

a8

Gi ikke barna hjelp til ? kj?pe sin f?rste bolig f?r du har tenkt gjennom hvordan. Mulighetene er mange. Det er ogs? fallgruvene, advarer forbruker?konom Silje Sandm?l i DnB NOR.
Skyh?ye boligpriser og krav om minst 10 prosent egenkapital har medf?rt at flere foreldre kommer p? banen for ? hjelpe barna sine. If?lge en fersk unders?kelse som Synovate har utf?rt for DnB NOR f?r fire av ti unge ?konomisk hjelp til boligkj?p.
-Hvordan du kan hjelpe barna dine inn i boligmarkedet avhenger mye av hvor romslig ?konomi du har. Det er derfor viktig ? f? barna til ? starte ? spare selv tidlig. S? fort de f?r en skattbar inntekt b?r de spare i BSU, som gir b?de god rente og skattefordeler. I tillegg kan du starte en spareavtale i fond n?r barna er sm?, foresl?r Sandm?l.
Tre m?ter
Har ikke barnet selv spart opp nok egenkapital, og du har bestemt deg for ? tr? til, b?r du tenke grundig gjennom hvordan. Foreldre kan hovedsakelig bidra p? tre m?ter, enten gjennom kontanter, tilleggssikkerhet i egen bolig eller gjennom ? selv l?ne penger til den unge. Og har du flere barn, tenk p? at du skal v?re i stand til ? hjelpe dem ogs?.
Slik kan du bidra med kontanter:
Skattefri pengegave: Foreldrene kan gi inntil halvparten av folketrygdens grunnbel?p (39.608 kroner) ?rlig som pengegave, uten at det utl?ser arveavgift eller spiser av fribel?pet for arv. For begge foreldrene utgj?r det til sammen et bel?p p? 79.216 kroner ?rlig (endret fra 1. mai i ?r). Dette kan hjelpe barnet ? bygge opp egenkapital.
Forskudd p? arv: Du kan gi inntil 470.000 i forskudd p? arv fra hver enkelt av foreldrene eller besteforeldrene uten at det utl?ser arveavgift. Bel?pet skal meldes innen en m?ned til Skatteetaten og tas med i arveoppgj?ret.
Studiest?tte: Foreldre kan bidra med ?konomisk st?tte n?r barna studerer. St?tten gir ikke arveavgift, s? lenge den brukes opp. Pengene kan brukes til livsopphold og studieutgifter, men ikke til egenkapital ved kj?p av bolig. St?tten m? gis periodisk, minst fire ganger i ?ret. Det er ingen grense p? bel?pet. Studerer barnet i Norge, er det ikke krav til innberetning, men det kan v?re lurt ? merke overf?ringene med ?Studiest?tte?.
Slik kan du bidra med tilleggssikkerhet i egen bolig:
Kausjonist? Tenk deg godt om! Kausjonerer du med sikkerhet i egen bolig p?tar du deg et ?konomisk ansvar som ofte varer hele l?nets l?petid, noe du slipper med kontantbel?p. ? v?re kausjonist vil si at du er medansvarlig for l?net og m? betale om poden ikke gj?r det, f. eks. p? grunn av arbeidsledighet eller sykdom. For ? sikre bel?pet det kausjoneres for b?r l?ntager forsikre seg mot d?d og uf?rhet.
Slik kan du bidra med private l?n eller som medl?ntager:
Privat l?n: Hvis du vil gi l?n, inng? skriftlig avtale om tilbakebetaling. Du m? bruke normrenten, som for tiden er p? 2,75 prosent for ? unng? arveavgift. Hvis det ikke betales rente, skal fordelen trekkes fra gavebel?pet p? halvparten av grunnbel?pet i folketrygden (1/2 G), som barnet kan f? fra hver av foreldrene (se under punktet ?Skattefri pengegave?). L?net skal f?res i begges selvangivelser. Legg ved l?neavtalen som dokumentasjon.
Medl?ntager: Hvis barnet ikke f?r l?net alene, kan foreldrene stille som medl?ntager. Da er begge parter ansvarlig for gjelden. Eierandelen m? tinglyses. Dette anbefales ikke som en varig situasjon. Foreldrene har st?rre kontroll om de tar opp l?net og l?ner pengene videre til barnet. Hvis barnet ikke kan betale i perioder, kan foreldre gi renter og avdrag som avgiftsfri gave (til sammen 1 G for et ?r).

Bilder av forbruker?konom Silje Sandm?l finner du her:
http://www.flickr.com/search/?q=silje+sandm%C3%A6l&f=hp

Kontakt:
Forbruker?konom i DnB NOR, Silje Sandm?l, tlf. 48287522

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy