Marked

Slik selger du mer til flere kunder ? uten ? ?ke risikoen

27-06-2013 15:21 Bisnode Norge Med scorekort kan Bisnode levere store verdier til sine kunder.

Med scorekort kan Bisnode levere store verdier til sine kunder.

? Fordi Bisnode har det bredeste og dypeste databasegrunnlaget som er tilgjengelig i Norge, b?de n?r det gjelder foretak og personer, kan vi gi v?re kunder det desidert beste beslutningsgrunnlaget innenfor b?de risk og marketing

DATAKVALITETEN ER HEMMELIGHETEN
Kari Mette Almskog er sikker i sin sak. Hun er nyansatt direkt?r for forretningsutvikling i Bisnode Analytics, der 30 medarbeidere jobber kontinuerlig for ? optimalisere datakvaliteten, med utgangspunkt b?de i kundenes data og et stort antall eksterne kilder.
SKAPER VERDIER FOR KUNDENE
? Det er helt avgj?rende at de som bygger analysene vet hvilken kvalitet de forskjellige kildene har, og at vi har tilgang til b?de historiske data og dagsaktuelle data, sier Almskog. Slik skaper Bisnode Analytics verdier for kundene ? ved ? levere grunnlag for faktabaserte beslutninger, som gj?r at kunder kan tjene mer og/eller spare kostnader.
VERDENSLEDENDE ANALYSEPLATTFORM
Kari Mette Almskog er sv?rt forn?yd med ? kunne tilby Bisnode-kundene markedsledende l?sninger, basert p? en av verdens beste teknologiske analyseplattformer fra SAS Institute. ? Denne plattformen sikrer b?de optimal produksjon av l?sninger og samhandling med kundenes systemer, forteller Almskog, som i tillegg mener at Bisnode har sikret seg de beste analytikerne i markedet.
KUNDETILPASSEDE SCOREKORT
Jo bedre datagrunnlag, desto mer presise blir selvsagt ogs? kundetilpassede scorekort, som modelleres p? kundens historikk i den aktuelle virksomheten. Bisnodes kundespesifikke kundekort modelleres p? b?de kundens og Bisnodes data.
HVER ENESTE PROSENT TELLER
? I forhold til et generisk scorekort vil et kundetilpasset scorekort, basert p? den aktuelle virksomheten, skille langt bedre mellom gode og d?rlige kunder, poengterer Kari Mette Almskog. ? N?r man ser hvor store summer det utgj?r bare ? f? én prosent mer av avslagss?knadene godkjent, skj?nner man hvor viktig det er ? gj?re dette riktig.
STORE TAP VED BRUK AV GENERISK SCOREKORT
En bedrift som solgte forbruksl?n tapte hele 360 kunder p? ett ?r ved bare én prosent for h?y avslagsprosent p? grunn av sitt generiske scorekort. I klingende mynt utgjorde dette n?rmere to millioner kroner i ?ret.
Kort sagt: Hver eneste prosent teller, og kundebaserte scorekort er mer l?nnsomme fordi de mye mer presist kan skille mellom gode og d?rlige kunder ? basert p? den aktuelle virksomheten.
SENE, MEN SIKRE BETALERE
En annen god mulighet for ? ?ke omsetningen er ? kunne si ?ja? til flere kunder uten ? m?tte h?yne risikoen. Dette kan eksempelvis gj?res ved ? finne frem til kunder som riktignok betaler sent, men likevel har vist at de betaler for seg. ? Vi kan predikere hvor stor ekstra omsetning man kan oppn? p? denne m?ten, og det kan fort bli store summer, sier Kari Mette Almskog.
POSITIVE EFFEKTER
? Ved ? benytte Bisnode Analytics og dermed f? det beste beslutningsgrunnlaget b?de innen risk og marketing, kan en gj?re b?de salgs- og kredittfunksjonen i en virksomhet til lags, understreker Almskog. ? Eierne vil ogs? f? positive opplevelser p? bunnlinjen.
KREDITTSJEFER OPPLEVER:
? Lavere tap.
? Bedre forutsigbarhet.
? Mer effektiv kredittprosess.
SALGS- OG MARKEDSSJEFER OPPLEVER:
? ?kt markedsandel.
? F?rre avslag.
? Bedre motivasjon.
EIERNE OPPLEVER:
Resultatvekst.
? For ? si det enkelt: Det vi i Bisnode ikke har av oppdatert informasjon som grunnlag for l?nnsomme analyser, har heller ingen andre, avslutter Kari Mette Almskog, direkt?r for forretningsutvikling i Bisnode Analytics.
BISNODE ? LEDENDE INNENFOR BUSINESS INTELLIGENCE
? Stor analyseakt?r i det norske markedet
? Bred produktportef?lje og best datatilfang.
? Unik sammenstilling av databaser.
? Best teknologisk plattform b?de for produksjon og samhandling med kundenes systemer.
? Kapasitet til ? kunne jobbe samtidig med b?de kundedata og eksterne data.
FOR MER INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT:

A to już wiesz?  Hvor farlig er nano for kroppen?

KARI METTE ALMSKOG
Direkt?r forretningsutvikling
90 19 18 18
22 45 90 00
[email protected]
Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy