Offentlig ?konomi

Sm? stiftelser kan spare millioner p? ? slippe tilsyn

Sm? alminnelige norske stiftelser kan f? en enklere framtid. Stiftelsestilsynet foresl?r n? lovendringer som vil kunne frita mange mindre stiftelser fra offentlig tilsyn. Som en konsekvens av dette vil de ogs? bli fritatt fra krav om regnskaps- og revisorplikt.
Utgifter til regnskap og revisor er tyngende for en del av de minste alminnelige stiftelsene. Overslag Stiftelsestilsynet har gjort, viser at aktuelle stiftelser vil spare mellom 15 og 20 millioner kroner i ?ret. Dette er penger som vil komme form?lene i stiftelsene til gode.
Trenger ikke tilsyn
Stiftelsestilsynts erfaringer viser at det ikke er behov for ? f?re tilsyn med det store flertallet av de minste stiftelsene. P? den bakgrunnen mener tilsynet at det heller ikke er n?dvendig for disse stiftelsene ? v?re omfattet av den strenge regnskaps- og revisorplikten som gjelder i dag.
– Ordningen vil omfatte ca 2500 stiftelser som kan f? en vesentlig enklere og mindre byr?kratisk hverdag, sier direkt?r Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
To typer alminnelige stiftelser
Stiftelsestilsynet foresl?r at stiftelsesloven blir endret slik at det i framtiden blir to typer alminnelige stiftelser. Den ene forsl?s klassifisert som alminnelige stiftelser med offentlig tilsyn (AMO) som i dag. Den andre blir foresl?tt klassifisert som alminnelige stiftelser unntatt offentlig tilsyn (AUO).

Foruten endringene som foresl?s i stiftelsesloven, vil forslaget fra Stiftelsestilsynet ogs? kreve endringer i regnskapsloven og revisorloven.
Grense p? egenkapital
Stiftelser m? s?ke om ? bli klassifisert som stiftelse uten offentlig tilsyn dersom lovforslaget blir vedtatt. Grensen for ? kunne s?ke foresl?s satt ved en bokf?rt egenkapital p? inntil 300 000 kroner. Stiftelsen kan heller ikke ha behov for offentlig tilsyn, og regelverket omkring dette m? v?re enkelt og lett ? praktisere.

– Ved mener de foresl?tte endringene vil motivere flere til ? etablere sm? alminnelige stiftelser, ikke minst i distriktene, sier direkt?r Atle Hamar.

Mange er avviklet
Norge har i dag n?rmere i underkant av 8000 stiftelser. Av disse er n?rmere 900 n?ringsdrivende stiftelser, mens de resterende er alminnelige stiftelser. Mange av dagens stiftelser har en kapital som er s?pass liten at kostnader til regnskap og revisjon gj?r at de f?r problemer med ? realisere form?lene med stiftelsene. Av den grunn er det mange stiftelser som har s?kt om ? bli avviklet de siste ?rene.
Stiftelsestilsynet ble etablert i 2005, og har i dag 12 ?rsverk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lutz Hertel   #NYTT   #SPA   #Susan Harmsworth