Finans

S?knad om bruksendring innvilget

Odfjell SE har fullf?rt plasseringen av et nytt usikret obligasjonsl?n p? totalt NOK 500 millioner med forfallsdato 04 desember 2013. Oppgj?rsdato er 04 desember 2009. Det nye obligasjonsl?net vil bli s?kt notert p? Oslo B?rs s? snart som praktisk mulig.

Odfjell SE har n? en beholdning av obligasjoner med p?lydende verdi p? NOK 187 millioner i ODF02 (ISIN: NO 001035621.5) og NOK 299 millioner i ODF01 (ISIN: NO 001030255.7).

Netto proveny fra det nye obligasjonsl?net vil bli brukt til finansiering av selskapet generelle virksomhet.

DnB NOR Markets var tilrettelegger for det nye obligasjonsl?net og tilbakekj?pet av utest?ende obligasjoner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Haakon Ringdal, CFO i Odfjell SE. Telefon + 47 55 27 45 63.

Odfjell Gruppen er en ledende leverand?r av skipstransport og oppbevaring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en fl?te p? over 90 skip som opereres b?de globalt og regionalt. Tank terminal divisjonen omfatter ?tte hel- og deleide tankterminaler, og ni tilknyttede tank terminaler globalt. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, og ca 20 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 3500 ansatte og en ?rlig omsetning p? vel USD 1,5 milliarder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy