Bedriftsinformasjon

Solid ?rsresultat for KLP

22-02-2013 09:05 KLP KLP kan vise til gode resultater for 2012 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. For fjerde ?r p? rad har KLP den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.

KLP kan vise til gode resultater for 2012 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. For fjerde ?r p? rad har KLP den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.
Verdijustert og bokf?rt avkastning i 2012 endte p? henholdsvis 6,7 og 5,0 prosent. Aksjer, oml?psobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.
– Vi har kunder og eiere som prioriterer soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Dette gir oss et veldig godt utgangspunkt fremover. Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt renteniv? kan KLP vise til en meget god avkastning for 2012, sier konsernsjef Sverre Thornes.
Forventet levealder i befolkningen ?ker. Det inneb?rer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medf?rer behov for ? styrke premiereserven. En stor del av overskuddet fra 2012 vil derfor alle livsforsikringsselskapene benytte til ? styrke reservene.
?rets resultat gir grunnlag for ? overf?re 2,3 milliarder kroner til kundenes premiefond og samtidig sette av 3,0 milliarder kroner til oppreservering for langt liv.
– KLP leverer et solid resultat for 2012. S? sterke tall gir overskudd som vil dekke en betydelig del av oppreserveringsbehovet som f?lger av at folk lever lenger, noe som vil v?re en stor fordel for v?re kunder, sier Sverre Thornes.
Vant anbud
KLP gjorde det meget godt i anbudskonkurransen sist h?st. Fra nytt?r har KLP f?tt 14 nye kommunekunder. I tillegg valgte de tre av KLP-kommunene som var p? anbud ? videref?re kundeforholdet i selskapet.
Fra ?rsskiftet f?r KLP derved en netto tilflytting av kundemidler p? n?r 6 milliarder kroner og 28.000 nye medlemmer i pensjonsordningen.
– Dette er KLPs beste flytteresultat p? flere ti-?r. Dette oppfatter vi som en anerkjennelse av KLP som en konkurransedyktig og kostnadseffektiv pensjonsleverand?r, sier Thornes.
God soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde KLP en total soliditetskapital p? 44,1 milliarder kroner som tilsvarer 17,4 prosent av forsikringsfond, og der kursreguleringsfondet utgjorde 9,3 milliarder kroner. Soliditeten er sterk i forhold til myndighetenes krav.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av 2012 en forvaltningskapital p? 331,6 milliarder kroner, mens livselskapet hadde en forvaltningskapital p? 299,6 milliarder kroner.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 4Q-2012
Bokf?rt kapitalavkastning 5,0 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 6,7 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 6,8
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 10,8
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 331,6
Kapitaldekning 10,6 prosent
Solvensmargin 233,2 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy