Offentlig ?konomi

Solid fra Sektor Eiendomsutvikling

Oslo, 26. april 2012 – Sektor Eiendomsutvikling AS fikk i 2011 et resultat f?r skatt p? kr 178 mill. P? tross av at 2010 var et rekord?r for selskapet endte resultatet kr 42 mill bedre enn ?ret f?r justert for engangsgevinster i 2010 i forbindelse med salg av aksjer i Kuben Senter p? H?nefoss og Bryn Senter i Oslo. Resultatforbedringen forklares med ?kte leieinntekter som f?lge av kj?pet av Linderud Senter, generelt lav ledighet og god drift, ?kte prosjekt- og forvaltningsinntekter og lavere rehabiliteringskostnader.
– Selv i et ?r med forsiktig vekst i privat konsum greide vi ? ?ke omsetningen med kr 3,8 mrd og n?dde med nye forvaltningsoppdrag omsetningsm?let p? kr 15 mrd. Det tilsvarer en sammenlignbar omsetningsvekst for Sektorsentrene p? 3,4 % m?lt mot 2010, sier adm.dir Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling AS.
Flere kvadratmeter i Hedmark
En viktig bidragsyter for veksten i 2011 var kj?pet av Linderud Senter i januar, som opplevde en betydelig vekst p? hele 14 % med en omsetning p? kr 670 mill. Det ble i 2011 igangsatt flere utbyggingsprosjekter og p? Kongssenteret i Kongsvinger ble f?rste trinn med 3 000 kvadratmeter nytt handelsareal ferdigstilt. Ogs? Kremmertorget p? Elverum har v?rt igjennom trinnvis utbygging med flere del?pninger i 2011, og senteret stod helt ferdig i mars i ?r. P? nye Kremmertorget er det blitt plass til 55 butikker p? 22 100 kvadratmeter.
Samtidig er Herkules i Skien ?pnet for full drift og forvaltningen for Storebrandsentrene Holmen Senter i Asker, Buskerud Storsenter/Krogstad Senter og Magasinet i Drammen er oppe og st?r.
Skal vokse videre
– Vi har ambisjoner om fortsatt vekst gjennom v?re forvaltningsoppdrag, kj?p og utleie. I januar innev?rende ?r kj?pte v?re eiere gjennom Niam Fund V de fire kj?pesentrene Strandtorget p? Lillehammer, Stadionparken i Stavanger og CC Varehus og Torget Vest i Drammen fra Oslo Areal. F?rste kvartal 2012 har startet sterkt, med en vekst hittil i ?r pr uke 13 p? 3,8 % justert for handledager. De bransjekategoriene som har gjort det best er hus, hjem, samt mat og drikke, sier Thrygg.
For ytterligere ? forsterke markedsposisjonen kj?pte Sektor Eiendomsutvikling AS i 2011 reklamebyr?et Centerteam AS, som i mer enn ti ?r har spesialisert seg p? kj?pesentermarkedsf?ring.
Med 26 kj?pesentre og over kr 15 mrd i omsetning har Sektor Eiendomsutvikling AS et sv?rt godt tilbud til sine kunder og leietakere.
For ytterligere informasjon:
Sektor Eiendomsutvikling AS:
Administrerende direkt?r Eirik Thrygg
Telefon: +47 91 39 30 98 E-post: [email protected]
Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter, utvikler og markedsf?rer en kjede som best?r av 26 kj?pesentre i Norge, med et butikk areal p? ca 450.000 kvm, et total areal p? 715.000 kvm og en budsjettert omsetning p? 15,7 mrd for 2012. Selskapet har ogs? utviklings-og forvaltningsoppdrag for ulike strategiske samarbeidspartnere. Sektor Eiendomsutvikling AS eid av Nord-Europas ledende eiendomsfond NIAM. Som en av Norges ledende akt?rer innen kj?pesenterbransjen er v?rt m?l ? skape gode vekstvilk?r for leietakere og positive handleopplevelser for kundene.

Similar Posts