?konomi

Solid utvikling for KLP-fondene

KLP Fondsforvaltning har ?kt forvaltningskapitalen fra 67 til 95 milliarder kroner og er n? landets nest st?rste akt?r innen globale aksjefond.
KLP Fondsforvaltning kan vise til nok et godt ?r i 2013. Selskapet har ?kt forvaltningskapitalen fra 67 til 95 milliarder kroner. ?kningen skyldes verdistigning, nye kundeinnskudd fra store institusjonelle kunder og privatpersoner, og at KLP har plassert mer midler i fondene.
Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av november. Forvaltningskapitalen fra denne kundegruppen var ved utgangen av november p? 28 milliarder kroner, noe som er en ?kning p? 40 prosent det siste ?ret. Utviklingen i antall andelseiere er ogs? meget hyggelig.
– St?rsteparten av fondsmidlene i KLP-fondene er plassert i indeksfond. Dette er fond med vesentlig lavere kostnader enn man tradisjonelt opplever som kunde i fondsmarkedet. Veksten i forvaltningskapitalen viser at kundene vektlegger god avkastning, lave kostnader og en klar etisk profil, sier St?le ?ksnes, administrerende direkt?r i KLP Fondsforvaltning.
– Vi mener de som forvalter andres midler har et s?rlig ansvar for ? minimere kostnadene, da vil de sikre kunden best mulig avkastning. Og avkastning er jo det kunden ?nsker ? oppn?, sier ?ksnes.
KLP Fondsforvaltning er landets fjerde st?rste aksjefondsforvalter. Innen forvaltning av globale aksjefond er KLP Fondsforvaltning Norges nest st?rste forvalter.
Sterk kursutvikling for KLP-fond
Har du f?tt med deg b?rsoppgangen? Andelseierne i KLP-fondene har kunne glede seg over f?lgende kursutvikling de siste 2 ?rene:
AksjeVerden Indeks ca 45%
AksjeGlobal Indeks ca 51 %
AksjeNorge Indeks ca 44 %
For mer informasjon kontakt:
St?le ?ksnes, adm.dir KLP Fondsforvaltning
Telefon 90 10 34 75 eller e-post: [email protected]

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy