DK

Solidt TDC-resultat i 2010

?konomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:
Jeg l?gger stor v?gt p?, at alle forhold i forbindelse med Amagerbanken bliver afd?kket, og jeg er derfor s?rdeles tilfreds med, at Finansiel Stabilitet A/S f?r foretaget de n?dvendige unders?gelser.
Finansiel Stabilitet A/S har oplyst over for mig, at de vil tage initiativ til at igangs?tte en uafh?ngig advokatunders?gelse af Amagerbankens forhold. Dette er i lighed med, hvad der tidligere er sket i forhold til andre banker, Finansiel Stabilitet A/S har overtaget. Jeg har desuden bedt Finanstilsynet fremskynde den redeg?relse, de skal udarbejde og offentligg?re i medf?r af lov om finansiel virksomhed om forl?bet op til Amagerbankens overdragelse til Fiansiel Stabilitet A/S, s?ledes at diskussionen kan foreg? p? et oplyst grundlag. Dermed er jeg sikker p?, at alle sp?rgsm?l vil blive besvaret.

Similar Posts