valutasp?rsm?l

Sommer i b?t?

Til tross for en liten nedgang i 2010 viser FNOs statistikk dessverre en ?kning i antall fritidsb?tulykker i Norge de siste ?rene. KLP gir deg r?d om hva du b?r tenke p? f?r du legger ut p? b?ttur.
If?lge FNO omkommer i gjennomsnitt 33 personer i fritidsb?tulykker ?rlig. De siste 12 ?rene har 242 mennesker omkommet uten flytevest. De fleste som omkommer er voksne menn.
Aldersgrense
– F?rst og fremst er det viktig ? v?re oppmerksom p? at det finnes bestemmelser som begrenser barn under 16 ?r sin adgang til ? f?re b?t. Barn under 16 ?r ikke kan f?re fart?y som er lengre enn 8 meter, har st?rre motor enn 10 hk eller g?r fortere enn 10 knop, forteller Espen Helland, seniorkonsulent og advokatfullmektig i KLP. Han har flere punkter p? huskelisten:
B?tf?rerbevis
-For personer f?dt etter 01.01.1980 er det n? obligatorisk med b?tf?rerbevis dersom man skal f?re b?ter med st?rre lengde enn 8 meter eller dersom b?ten har st?rre motor enn 25 hk. Strengt tatt b?r alle som skal ferdes til sj?s, ogs? de f?dt f?r 01.01.1980, ha gjennomf?rt b?tf?rerpr?ven ? dette er kunnskap alle som ferdes i b?t b?r ha.
Redningsvest
Det er ogs? p?budt ? ha flyteplagg/redningsvest til alle som er om bord i b?ten. Det er ikke p?budt ? bruke disse til enhver tid, men det er sterkt ? anbefale ? ogs? for voksne. Som kjent flyter ikke voksne noe bedre enn barn… Faller man over bord fra en b?t i rom sj? er det ikke s? enkelt ? bli berget ombord igjen som man kanskje skulle tro. Med flyteplagg p? beh?ver du ikke bruke alle krefter p? ? holde deg flytende, noe som kan v?re tungt om du er fullt p?kledd idet du faller i vannet, men derimot p? ? komme deg opp av vannet igjen.
Kartplottere
De siste ?rene har det skjedd en rask utvikling i tilbudet av GPS-baserte kartplottere og tilsvarende kartplotter-applikasjoner som du kan laste ned p? smart-telefoner/lesebrett. Dette er et veldig nyttig hjelpemiddel til bruk ved navigering til sj?s.
Kartplotteren b?r imidlertid ikke fortrenge/erstatte alminnelig kunnskap om navigering. Det er viktig ? v?re godt kjent med hvilken betydning sj?merker/staker/fyrlys-karakteristikker har n?r du er p? sj?en, samtidig som du alltid ogs? b?r v?re visuelt orientert om hvor du befinner deg. Skulle du f? problemer med str?mforsyning til kartplotter eller oppleve manglende dekning (satelittskygge etc.) b?r du ha en back-up l?sning. Et ?gammeldags? papirkart over det omr?det du befinner seg i b?r derfor v?re obligatorisk om bord – i hvert fall p? litt lengre turer.
Kommunikasjon med omverdenen
Det er ogs? viktig ? kunne kommunisere med omverdenen om du skulle f? problemer, for eksempel ved motorhavari, illebefinnende/sykdom/skade etc. Mobiltelefonen fungerer greit s? lenge man er n?r land. S?rg for at denne er godt ladet opp f?r du legger ut p? tur, og oppbevar den gjerne i et vanntett etui. Slike f?r du kj?pt i b?t- og sportsforretninger.
Planlegger du turer lenger fra land vil mobil-dekningen fort kunne bli variabel ? spesielt i grov sj? hvor b?lgetoppene kan bryte signalet fra mobiltelefonen til basestasjonen p? land. For slike turer b?r du ha en VHF-radio om bord, slik at du kan kommunisere med andre b?ter og kystradiostasjoner. VHF-senderne har bedre dekning godt utenfor kysten. For ? kunne betjene en VHF-sender m? man ha best?tt et kurs og f?tt radio-operat?rsertifikat. Slike kurs arrangeres regelmessig over hele landet.
Kl?r og proviant
Du m? s?rge for ? ha med deg kl?r og proviant tilpasset turen. V?r tilstrekkelig utrustet til at du t?ler et litt lengre opphold p? sj?en enn planlagt, om noe uforutsett skulle skje, sier KLPs Espen Helland.

Til sist ?nsker Helland ? minne om sj?vettreglene:
1. Tenk sikkerhet.
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og ?ker trivselen.
2. Ta med n?dvendig utstyr.
Utstyret m? holdes i orden og v?re lett tilgjengelig.
3. Respekter v?r og farvann.
B?ten m? bare benyttes under egnede forhold.
4. F?lg Sj?veisreglene.
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanternef?ring m? overholdes.
5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
Det er p?budt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
6. V?r uthvilt og edru.
Promillegrensen er 0,8 n?r du f?rer b?t.
7. Vis hensyn.
Sikkerhet, milj? og trivsel er et felles ansvar.

Kontaktperson: Espen Helland, seniorkonsulent og advokatfullmektig i KLP, tlf. 46660234

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 288 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy