?konomi

Sommerjobben gir bedre pensjon

Allerede fra du fyller 13 ?r f?r du pensjonsopptjening i folketrygden. ? P? samme m?te som pensjonsreformen bel?nner folk som st?r lenge i arbeid, kan man ogs? si at den bel?nner dem som starter tidlig, sier Storebrands pensjons?konom.
Ungdommer som leverer avisen eller klipper gress i parken er allerede godt i gang med sparingen til sin egen pensjonstilv?relse. I dag tjener du opp pensjon i folketrygden fra du er 13 ?r. Det gjelder for all l?nnsinntekt ? selv om du er innenfor frikortgrensen p? 39 950 kroner, og ikke betaler skatt.
? For hver 1000-lapp du tjener, setter staten av 181 kroner til din fremtidige pensjon. Tjener du opp mot frikortgrensen i l?pet av en sommer, gir det over 7 000 kroner ekstra til pengesekken du skal leve av senere, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
Han understreker at pensjonsopptjening neppe er det som st?r h?yest p? agendaen n?r landets ten?ringer skal ut og tjene noen ekstra kroner i ferien, men p?peker at det fort blir penger av det likevel.
? Tjener man 50.000 kroner i fem ?r, har man plutselig ?kt pensjonsformuen sin med 45.000 kroner. P? samme m?te som pensjonsreformen bel?nner folk som st?r lenge i arbeid, kan man ogs? si at den bel?nner dem som starter tidlig, sier Dyre Haug.
M? rapporteres
Det stilles noen krav for at man skal f? pensjonsopptjening: Det er for eksempel ikke mulig for foreldre ? innberette barnas sommerjobb i hagen til skatteetaten, med mindre dette gj?res gjennom en bedrift.
Dyre Haug r?der alle som skal ha sommerjobb om ? bruke litt tid p? ? forsikre seg om at alt det formelle er i orden.
? S?rg for at du har en skriftlig arbeidsavtale. En slik avtale skal blant annet inneholde opplysninger om arbeidstid, hva du skal ha i l?nn, oppsigelsestid og andre betingelser. Forsikre deg om at det du tjener blir rapportert, og ta kontakt med skatteetaten for ? f? tilsendt skattekort eller frikort.
Sommerjobben gir heller ikke opptjening i bedriftens tjenestepensjonsordning. For ? f? pensjonsopptjening i innskuddsbaserte ordninger stilles det krav om ansettelse i tolv m?neder.
? S? f?r det heller v?re en bonus hvis du gj?r en s? god jobb at sommerjobben blir til en fast ansettelse. Da blir du ogs? en del av bedriftens tjenestepensjonsordning, avslutter pensjons?konomen.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Similar Posts