Marked

Sonans Utdanning har valgt Windows 8-nettbrettet HP ElitePad fra HP i samarbeid med ePartner

Fornebu torsdag 3.juni 2013 ? Alle nye studenter (f?rsteklassinger i de videreg?ende skolene) i tillegg til l?rere ved Sonans Utdanning vil ved studiestart h?sten 2013 f? tildelt hver sin HP ElitePad 900. Godt over 300 enheter har Sonans Utdanning kj?pt inn via ePartner.
Sonans Utdanning er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge og driver i tillegg tre videreg?ende skoler. Sonans vektlegger moderne teknologi og innovativ undervisningsmetodikk, og ser potensialet som ligger i digitale verkt?y med hensyn til undervisning.
Etter en tid med testing av ulike nettbrett falt valget p? HP Elitepad 900. Nettbrett gir en annen l?ringsopplevelse enn tradisjonell undervisning via b?ker og papir.
Terje Ravnsborg ved Sonans Utdanning forteller at det er et stort fortrinn at HP Elitepad 900 benytter et operativsystem som allerede er kjent for l?rerne samt at den fungerer optimalt med skolens l?ringsplattform its Learning. HP Elitepad har alt et ordin?rt nettbrett skal ha, men i tillegg fungerer den s?ml?st med den eksisterende l?ringsplattformen som skolen benytter. Terje forteller at HP Elitepad 900 skiller seg fra andre nettbrett ved bruk av robuste materialer og et unikt sett av tilbeh?r. Den viste ogs? bedre ytelse enn de andre nettbrettene som ble testet.
?Sonans Utdannings krav til et nettbrett er at enheten skal v?re lett, rask ? starte og med god batteritid. En god tastaturl?sning er et krav ettersom elevene skal bruke enheten til ? skrive oppgaver og lignende p?. I tillegg har ElitePads productivity jacket USB-utganger slik at man kan koble til mus. I mine ?yne er ElitePads tastaturl?sning overlegen i forhold til andre nettbrett. Et annet krav er at enheten m? kommunisere med den eksisterende infrastrukturen som skolen bruker; Microsoft Windows ??, forteller Marius Robbestad, hos HPs samarbeidsparnter ePartner. ?HP Elitepad 900 har alt dette samt en brukervennlig formfaktor og elegant design som ikke g?r p? bekostning av robusthet?.

Fram til n? har man ved 90 % av skolene til Sonans Utdanning benyttet seg av tradisjonelle skoleb?ker. Fra h?sten av vil de nye elevene ta med seg nettbrettet, og med det skoleb?kene fra skolen og hjem. Sonans har inng?tt en avtale med forlagene slik at alle l?reb?kene skal ligge klare til ? bli lastet ved studiestart. Den enkelte elev vil f? sin unike kode med tilgang til ? laste ned nettb?kene.
?N?r Sonans sine videreg?ende skoler n? g?r over til HP Eitepad 900 og dermed kun bruk av digitale skoleb?ker p? nettbrett, slipper vi den store administrasjonen av skoleb?ker, og man har muligheten til ? kunne gj?re notater og utf?re s?k direkte i l?reboken. V?re studenter og l?rere kan se fram til studiestart, hvor de f?r ta i bruk de beste hjelpemidlene tilgjengelig, i tr?d med Sonans Utdanning sin strategi?, sier Terje Ravnsborg, IT-direkt?r ved Sonans Utdanning.

Om Sonans Utdanning
Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge. Vi gir privatistundervisning ved 8 stedbundne skoler og via v?re nettstudier. Sonans har ogs? tre videreg?ende skoler.
Om ePartner
ePartners kjernevirksomhet er effektivisering av innkj?p samt optimalisering av avtaler og priser p? IKT-anskaffelser. Vi gj?r dette gjennom kvalifisert innkj?psr?dgivning, h?yt serviceniv? og tilrettelegging av riktig beslutningsunderlag for v?re kunder. For mer informasjon om ePartner, bes?k: www.epartner.no

HP lager nye muligheter for at teknologi skal v?re meningsfull for mennesker, bedrifter, styresmakter og samfunn. HP er verdens st?rste teknologiselskap, og har en portef?lje som dekker utskrift, personlig databehandling, programvare, tjenester og IT-infrastruktur, for ? l?se kundeproblemer. Mer informasjon om HP (NYSE: HPQ) er tilgjengelig p? http://www.hp.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy