DK

Spar Nord Bank A/S udsteder obligationer

Der har i dag v?ret omtaler i pressen af en advokatunders?gelse fra Bech-Bruun om risikoen for ulovlig statsst?tte i relationen mellem DSB og DSBFirst.

Advokatunders?gelsen er bestilt af DSBs bestyrelse, der fortsat er i gang med at behandle den. Bestyrelsen ?nsker ikke at udtale sig om de enkelte detaljer i unders?gelsen men ?nsker at understrege f?lgende:

I arbejdet med at skabe en ny og bedre model for ?resundstrafikken er der behov for en endelig afklaring af de statsst?tteretlige forhold, der ikke er konkluderet endeligt p? i Kammeradvokatens notat. Rapporten fra Bech-Bruun indg?r sammen med andre forskellige vurderinger og n?dvendige unders?gelser, som bestyrelsen har igangsat for at f? sagen belyst fra alle sider og komme helt til bunds. Risikoen for statsst?tte er kun ét af flere forhold, der skal falde p? plads i en samlet l?sning.

Bestyrelsen ?nsker at understrege, at afskedigelsen af tidligere administrerende direkt?r S?ren Eriksen fandt sted den 18. marts og dermed flere uger f?r Kammeradvokatens advarsel om risikoen for ulovlig statsst?tte. Risikoen for ulovlig statsst?tte blev f?rst forelagt bestyrelsen p? et ekstraordin?rt m?de l?rdag den 9. april.

Bestyrelsen understreger samtidig, at afskedigelsen af den tidligere direkt?r ikke var relateret til risikoen for ulovlig statsst?tte men alene baseret p? manglende tillid efter at revisorerne i ?rsregnskabet for 2010 var kommet med forvaltningsforbehold p? grund af den manglende dokumentation for samhandlen mellem DSB og DSBFirst samt overf?rslen af Helgoland fra DSBFirst til DSBs datterselskab, DSB Vedligehold A/S.

Den vigtigste opgave netop nu er at skabe en ny og bedre model for ?resundstrafikken. DSBs bestyrelse og ledelse arbejder p? h?jtryk p? at finde en l?sning snarest muligt og inden for tre m?neder fra bestyrelsesm?det den 9 april. Det er vigtigt at understrege, at togdriften p? ?resundstrafikken naturligvis forts?tter u?ndret i regi af DSBFirst, indtil en bedre og mere ?konomisk holdbar model til gavn for kunderne er fundet.

Similar Posts