DK

Spar Salling Sparekasse overtages af Den Jyske Sparekasse

Finanstilsynet har v?ret p? inspektion i Spar Salling Sparekasse. Det har vist sig, at sparekassen ikke l?ngere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive pengeinstitut.

Finanstilsynet har v?ret p? inspektion i Spar Salling Sparekasse. Det har vist sig, at sparekassen ikke l?ngere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive pengeinstitut.
Finanstilsynet fastsatte derfor fredag en frist til s?ndag over for sparekassen med henblik p? at rette op p? kapitalgrundlaget. Sparekassen har ikke v?ret i stand til at finde den n?dvendige kapital.
Til geng?ld er det lykkedes at finde en l?sning for pengeinstituttet med medgift fra Indskydergarantifonden. Spar Salling Sparekasse bliver i sin helhed overtaget af Den Jyske Sparekasse, der modtager en medgift fra Indskydergarantifonden i henhold til medgiftsordningerne. Aftalen skal endeligt godkendes af repr?sentantskabet i Den Jyske Sparekasse.
Erhvervs- og v?kstminister Ole Sohn:
Det er trist, at Spar Salling Sparekasse er blevet n?dlidende.Jeg gl?der mig over, at det er lykkedes at h?ndtere denne sparekasse gennem brug af en medgift fra Indskydergarantifonden, s? ingen almindelige indskydere f?r tab.Spar Salling Sparekasse overdrages i sin helhed til Den Jyske Sparekasse, hvorfor bankkunderne ikke skal ud og finde en ny bankforbindelse og etablere nye l?n. Deres dankort og andre betalingskort fungerer som hidtil.Det er alene den ansvarlige garantkapital og staten, som f?r tab. Statens tab p? den indskudte hybride kernekapital mv. vil blive d?kket af indt?gter under bankpakkerne, hvor der fortsat er overskud.Som jeg tidligere har tilkendegivet, er det forhold, at to sparekasser er g?et ned, ikke et udtryk for, at der generelt er problemer blandt danske sparekasser. Det er fortsat min opfattelse, at den danske pengeinstitutsektor generelt er sund og levedygtig.

A to już wiesz?  Lundbeck og Genmab indg?r forskningssamarbejde

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy