Finans

SpareBank 1 SR-Bank har gjennomf?rt kj?p av aksjer i BN Bank ASA

SpareBank 1 SR-Bank meldte i b?rsmelding av 29. september 2009 at det var
inng?tt avtale om kj?p av 3,5 prosent av aksjene i BN Bank ASA for 46,7
millioner kroner og 3,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 N?ringskreditt for
11,6 millioner kroner. Selger er SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SR-Banks eierandel i BN Bank ASA er n? 23,5 prosent.

Kontaktpersoner :
Direkt?r kapitalmarked Stian Helg?y, tlf 906 52 173
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf 938 83 518

Similar Posts