Finans

SPAREBANKEN M?RE – FORSTANDERSKAPSM?TE 27. NOVEMBER 2009

DnB NOR OBX Derivat Bull er pr. 30.11.2009 emitert
med 1.000.000 andeler til kurs NOK 37,541843.
Totalt utest?ende antall andeler vil etter dette v?re
7.000.000.

Med vennlig hilsen
for DnB NOR Kapitalforvaltning AS

Joakim Taaje
Global Valuation, Risk & Performance
DnB NOR Kapitalforvaltning AS

Source: Millistream

Similar Posts