skattesp?rsm?l

Sparebanken Vest blir papirl?s!

Fjerner papirbunkene med Software Innovations system 360? for dokumenth?ndtering og saksbehandling.
Gjennom anskaffelse av Software Innovations system for informasjons- og saksbehandling, 360?, tar n? Sparebanken Vest et stort steg p? vei mot ? bli en papirl?s bank ? og blir med dette en pioner i det norske finansmarkedet innen gr?nne l?sninger.
Sparebanken Vest har gjort seg bemerket med sitt innovative fokus p? gr?nn IT og milj?vennlig drift. Selskapet er sertifisert som Milj?fyrt?rn og har som m?l ? bli en enda gr?nnere virksomhet der anvendelse av effektive og moderne informasjonsh?ndtering skal bidra til mer effektive prosesser, elektronisk arkivering, bedre kundebehandling, informasjonsdeling samt enklere s?k og gjenfinning.
N? har banken signert kontrakt med Software Innovation om anskaffelse av l?sningen 360? for dokumenth?ndtering og saksbehandling, samt 360? Papirl?se M?ter og Utvalg basert p? Microsoft OneNote. Gjennom avtalen, som har en verdi p? 2,2 mill. NOK, vil selskapets 834 ansatte ta i bruk 360? som sitt daglige verkt?y for informasjonsh?ndtering og samhandling.
Vil fjerne papirbunkene
Sparebanken Vest har sett seg lei p? stabler med papirer i flere av selskapets prosesser. En effektiv h?ndtering og oppbevaring av informasjon blir en stadig viktigere faktor ift bankens konkurranseevne.
?En elektronisk arkivl?sning er en naturlig del av v?re ambisjoner om ?kt digitalisering av prosesser. Rask tilgang til riktig informasjon gir bedre kundebehandling og ved ? ta i bruk 360 skal vi ogs? sikre milj?messige effekter etter hvert. 360 er bygget p? en moderne plattform som passer godt med bankens IT strategi?, sier prosjektleder P?l Nielsen i Sparebanken Vest.
Store muligheter i bankn?ringen
I 2009 mottok Bergen Kommune en internasjonal pris for ?beste gr?nne IT-l?sning? for sin implementering av 360? og papirl?s saksbehandling i politiske organisasjoner. L?sningen har f?tt stor oppmerksomhet internasjonalt, b?de som f?lge av den innovative bruken av MS Office og Software Innovations 360 ?, samt for de mange kostnadsmessige, operasjonelle og milj?messige gevinstene som oppn?s gjennom bruk av l?sningen.
?Vi ser at behovet for denne l?sningen er stort p? tvers av bransjer. 360? er et effektivt verkt?y for informasjonsh?ndtering og fjerning av papir i banksektoren, og vi ser store muligheter for innf?ring av denne l?sningen i bankn?ringen. Vi er sv?rt forn?yde med ? f? Sparebanken Vest som ny kunde, og ser frem til et spennende og innovativt samarbeid i tiden som kommer, p?peker Halvor Walla, administrerende direkt?r i Software Innovation.
Halvor Walla, administrerende direkt?r i Software Innovation, [email protected], mobil 952 62 120,
P?l Nielsen, senior r?dgiver i Sparebanken Vest, [email protected], mobil 952 19 629
Om Software Innovation:
Software Innovation er et av Nordens fremste IT-milj?er og er ledende i ? hjelpe virksomheter med ? styre, h?ndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 ?rs erfaring og kompetanse p? omr?det satser vi m?lrettet p? ? hjelpe kundene med ? h?ndtere den kraftige ?kningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor omr?dene informasjonsstyring, dokumenth?ndtering og samhandling.

V?r 360° suite representerer en ny platform for saks- og informasjonsh?ndtering basert p? SharePoint. 360° kombinerer saks-, dokument- og arkivh?ndtering med avansert funksjonalitet for h?ndtering av aktiviteter og relasjoner, noe som gj?r den til en unik plattform for ? bygge moderne l?sninger hvor service er kjernen. All funksjonalitet er tilgjengelig direkte fra Outlook og Office. 360° sikrer komplett kontroll over all elektronisk informasjon, med out-of-the-box l?sninger for bl.a. politiske prosesser og offentlige tjenester.

Om 360 ? M?te/ Utvalg
360° M?te/ Utvalg er en out-of-the-box l?sning som gj?r at ansatte (1) kan kvitte seg med de enorme stablene med papirer i sin saksh?ndtering, samtidig som de (2) kan jobbe p? den m?ten de er vant til, (3) f? raskere tilgang til de siste saksdokumentene og (4) ha tilgang til gamle saker og notater til enhver tid. ? dele dokumenter og notater med andre har aldri v?rt enklere. Administrasjonen sparer tid og kostnader ved ? unng? printing, kopiering, pakking, postgang og transport. I tillegg blir service til m?tedeltakere bedret ettersom saker kan distribueres kontinuerlig og s? snart de er klare.
www.software-innovation.no Om Sparebanken Vest: Sparebanken Vest har fra 1823 v?rt aktivt med i samfunnsutviklingen p? Vestlandet med finansielle tjenester til b?de private og n?ringsliv. Banken har per 01.01. 2010 63 kontorer, 250.000 kunder og 834 medarbeidere fra Sandnes i s?r til Selje i nord. Sparebanken Vest er landets tredje st?rste sparebank, med en forvaltningskapital p? 98,1 mrd kroner pr 1. Kvartal 2010.
www.spv.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Asia   #DSRC   #NOK   #QFR