Finans

Sparefordeler bare for de rike

? Regjeringen sier i statsbudsjettet at det skal bli mer l?nnsomt ? spare. Men det blir bare mer l?nnsomt ? spare for dem som har mye fra f?r. De med gjeld og sm? formuer f?r ingen glede av at formueskatten reduseres. Hvor er bedre BSU-regler og bedre skatteregler for privat pensjonssparing? sp?r pensjons?konom Knut Dyre Haug.
? Det er mye positivt i statsbudsjettet, for eksempel innenfor samferdsel, reduksjon av offentlig byr?krati og digitalisering. Dessverre mangler ett viktig punkt ? vi ser knapt spor av stimulering til mer langsiktig sparing.
Oljepengene flommer inn i norsk ?konomi. Renten er rekordlav. Det ligger an til god forbruksvekst ogs? i tiden fremover. N?r vi er i en slik positiv ?konomisk situasjon, som vi nesten er alene om i verden, er det merkelig at regjeringen ikke legger til rette for noe lavere forbruksvekst gjennom ? stimulere til mer langsiktig sparing, mener Dyre Haug.
Ingen hjelp til unge boligkj?pere
? BSU-grensene forblir uendret. Det holder ikke at grensene ble ?kt noe i fjor. Grensene er for lave, s?rlig sett i lys av at boligprisene stiger.
Med fortsatt utsikter til lave renter, reall?nnsvekst og lav arbeidsledighet ? og i tillegg for liten nybygging ? vil det neppe bli lettere ? komme seg inn i boligmarkedet fremover.
? Vi er glade for at sekund?rboliger skattlegges hardere, slik at bolig som investering f?r f?rre s?rfordeler. De veletablerte overinvesterer i bolig, noe som gj?r det vanskelig for de yngste ? f? en fot innenfor, sier Dyre Haug.
Savner gulrot for privat pensjonssparing
I regjeringsplattformen st?r det at ordningen for individuell pensjonssparing (IPS) skal styrkes. Det ser vi ingenting til i dagens budsjett. Fremdeles er det ingen reelle skattefordeler i dagens IPS-ordning.
? Skattesymmetri og h?yere sparegrense b?r innf?res snarest. Helt siden det ble politisk enighet om pensjonsreformen i 2007, har vi f?tt signaler om en styrking av privat pensjonssparing som et bidrag til ? sikre fremtidige pensjoner, sier Dyre Haug.
Eldreb?lgen og den merkbare reduksjonen i pensjoner er ikke noe som ligger langt der fremme, men er allerede en realitet.
? Vi hadde i tillegg h?pet at det ble mulig for ansatte ? spare til pensjon innenfor bedriftens rammer i tjenestepensjonen, slik b?de bransjen og mange arbeidstakerorganisasjoner har tatt til orde for. Dette kom heller ikke.
Skjevheter i systemet
I dag er bare fem prosent av nordmenns privates formue er plassert i aksjer og fond. Til sammenligning har vi 60 prosent plassert i hus og hytter. Noe av forklaringen p? denne skjevheten ligger i skattesystemet, mener pensjons?konomen.
? Dette f?rer til at mange nordmenn er l?nefinansierte boligspekulanter, som har samlet alle eggene i en kurv og som dermed kan knekke ryggen ved et kraftig fall i boligprisene. Mindre sparing i bolig og mer sparing i aksjefond vil gi nordmenn en mer robust og fleksibel ?konomi, samtidig som det kan redusere boligprisveksten noe. Det vil ogs? gi en stabiliserende effekt p? norsk ?konomi, avslutter Dyre Haug.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy