DK

Sparekassen Himmerland A/S ?ndring ledelse/revision Valg af medarbejderrepr?sentanter til bestyrelsen i Sparekassen Himmerland A/S

I henhold til V?rdipapirhandelslovens § 28a skal Aarhus Lokalbank indberette
oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og ledende medarbejderes og disses
n?rtst?endes transaktioner med aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab.

Vi har modtaget meddelelse om nedenst?ende transaktion:

Navn: J?rgen Balle
?rsag: Bestyrelsesmedlem i Aarhus Lokalbank
Udstederen: Aarhus Lokalbank Aktieselskab
Fondskode: DK006008879
Betegnelse: Aktier
Transaktion K?b
Handelsdato: 17. maj 2010
Marked: NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Antal: 764 stk.
Kursv?rdi i DKK: 40.492,00

Source: Millistream

Similar Posts