DK

Sparekassen Hvetbo A/S Periodeoplysning Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Rapporten er vedh?ftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________

NASDAQ OMX K?benhavn A/S Meddelelse nr. 17
Nikolaj Plads 6 19. maj 2010
1067 K?benhavn K

Del?rsrapport 1. kvartal 2010

Bestyrelsen har i dag godkendt del?rsrapporten for 1. kvartal 2010.
Del?rsrapporten f?lger i sin helhed som vedh?ftet PDF-fil og rummer f?lgende
hovedpunkter:

——————————————————————————–
| Hoved-/n?gletal | Hovedpunkter: |
| (USD mio.) | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EBITDA | 1. kvt. 2010 | 1. kvt. 2009 |
| Gruppen | 79 | 15 |
——————————————————————————–
| | NORDEN fik en god start p? ?ret, hvor |
| | driftsresultatet (EBITDA) steg 425% i forhold til|
| | samme periode sidste ?r. Resultatet er positivt |
| | p?virket af 2 tidligere meddelte |
| | engangsindt?gter p? i alt USD 37 mio. Uden disse |
| | engangsindt?gter steg driftsresultatet med 180%. |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EBITDA | 1. kvt. 2010 | 1. kvt. 2009 |
| T?rlast | 81 | 9 |
——————————————————————————–
| | T?rlastafdelingen ?gede EBITDA med basis i en |
| | h?j afd?kning til attraktive rater. Desuden var |
| | afdelingen godt positioneret i markedet med |
| | flest ?bne skibsdage i de mindre skibstyper, |
| | hvor spotraterne steg. Markedet var robust. |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EBITDA | 1. kvt. 2010 | 1. kvt. 2009 |
| Tank | 1 | 9 |
——————————————————————————–
| | Tankafdelingen fik et mindre driftsoverskud i et |
| | marked, der fortsat var vanskeligt, men dog blev |
| | bedre end ventet, fordi den kolde vinter p? den |
| | nordlige halvkugle ?gede eftersp?rgslen. |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EBIT | 1. kvt. 2010 | 1. kvt. 2009 |
| Gruppen | 69 | 22 |
——————————————————————————–
| | Avancer ved skibssalg bel?b sig til USD -1 mio. |
| | (USD 16 mio.), mens afskrivningerne steg som |
| | f?lge af flere egne skibe. Derfor steg EBIT ikke |
| | i samme takt som EBITDA, men dog med 214%. |
| | |
| | Periodens resultat blev USD 63 mio. (USD 73 |
| | mio.). Heri indg?r dagsv?rdireguleringer af |
| | visse sikringsinstrumenter p? USD -1 mio. (USD |
| | 55 mio.). |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Teoretisk | 1. kvt. 2010 | 1. kvt. 2009 |
| NAV | | |
| DKK pr. aktie | 303 | 292 |
——————————————————————————–
| | NORDEN har k?bt 5 produkttankskibe og afs?ger |
| | markedet for nye muligheder. I T?rlast er |
| | portef?ljen optimeret ved indg?else af nye |
| | salgsaftaler for 2 skibe i kvartalet og 4 skibe |
| | efter kvartalets afslutning. Markedsv?rdierne af |
| | Rederiets egne skibe og nybygningsordrer var pr. |
| | 31. marts USD 1.562 mio., og Rederiets |
| | certepartier med k?bs- og forl?ngelsesoption |
| | sk?nnedes at rumme v?rdier p? USD 493 mio. Den |
| | samlede teoretiske NAV var dermed DKK 303 pr. |
| | aktie mod DKK 268 ved udgangen af 2009. |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| D?kning 2010 | |
| T?rlast | 81% |
| Tank | 50% |
——————————————————————————–
| | NORDEN har udnyttet det gode marked til at ?ge |
| | d?kningen i T?rlast, s? den medio maj er 81% for |
| | 2010 (65% ved ?rsskiftet) og 48% for 2011 (33% |
| | ved ?rsskiftet). I Tank er d?kningen via en |
| | r?kke udbefragtningsaftaler ?get til 50% for |
| | 2010 og 27% for 2011 mod hhv. 41% og 20% ved |
| | ?rsskiftet. |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Forventninger 2010 | |
| EBITDA | 170-220 |
| EBIT | 155-205 |
——————————————————————————–
| | Med afs?t i resultaterne i 1. kvartal og den |
| | gode d?kning ?ret ud h?ver NORDEN |
| | forventningerne i b?de T?rlast og Tank til et |
| | EBITDA p? henholdsvis USD 200-230 mio. og USD |
| | -20-0 mio. mod f?r henholdsvis USD 190-220 mio. |
| | og USD -25 til -5 mio. Koncernens EBITDA ventes |
| | herefter at blive USD 170-220 mio. (tidligere |
| | USD 155-205 mio.), mens koncernens EBIT ventes |
| | at blive USD 155-205 mio. (tidligere USD 135-185 |
| | mio.). |
——————————————————————————–

NORDEN afholder i dag kl. 15.30 () en telekonference, hvor adm. direkt?r
Carsten Mortensen, finansdirekt?r Michael T?nnes J?rgensen og Senior Vice
President Martin Badsted gennemg?r rapporten. Danske deltagere skal senest kl.
15.25 () ringe p? telefon +45 3271 4767, mens internationale deltagere skal
ringe p? +44 (0) 208 817 9301 eller +1 718 354 1226 inden 15.25 ().
Telekonferencen kan f?lges live p? hjemmesiden www.ds-norden.com, hvor
pr?sentationen ogs? er tilg?ngelig.

Yderligere oplysninger: Adm. direkt?r Carsten Mortensen, telefon +45 3315 0451.

_______________________________________________________________________________

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
2900 HELLERUP
CVR-nr. 67758919
www.ds-norden.com

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy