?konomi

Sparing til barn

a8

F?r barna gode sparevaner tidlig, kan det bli gull verdt n?r de inntar voksenverdenen.
Hvordan kan du s?rge for at barnet ditt er rustet med ?konomiske muskler og klokskap, n?r han eller hun en gang skal betale sine egne regninger, kj?pe seg hus, bil og forsikringer?
Som mye annet, krever god ?konomisk styring en god del trening.
– Det viktigste vi kan gj?re som foreldre er ? v?re gode forbilder for barna, i v?re egne ?konomiske valg. Det kan vi for eksempel gj?re ved handle rimelig n?r vi kan, og sette av noen kroner til sparing hver m?ned, sier barne- og ungdomsr?dgiver Marry Nilsen i Sparebanken S?r Mandal.
Hun sier ogs? at spareb?sse og sparekonto til barna er gode hjelpemidler, for ? bevisstgj?re de sm? h?pefulle.
– Ved at barna kan putte noe av ukepengene og gavepengene p? spareb?ssa, l?rer de verdien av ? ikke bruke opp alt p? en gang. Ogs? kan barna bli med p? ? t?mme spareb?ssa i banken ved jevne mellomrom, oppfordrer Nilsen.
P? denne m?ten mener hun at barna blir mer delaktige i sin egen sparing. Ved ? sette et spennende sparem?l, blir ogs? sparingen mer meningsfull for barna.
– N?r de har spart i flere m?neder og endelig har r?d til ? kj?pe det de ?nsker seg, da skj?nner de at det var lurt ? sette inn litt penger p? sparekonto.
Sparebanken S?r har en egen spareklubb for barn under 13 ?r. Den heter Gulleklubben og medlemmene f?r blant annet gave p? bursdagen og gode rentebetingelser p? sin barnesparekonto.
Hvis ?konomien tillater det, kan foreldre og besteforeldre ogs? spare noen kroner til barna med faste trekk til sparekontoen.
– Regelmessig sparing hver m?ned kan bli mye penger, n?r poden skal ut i verden p? egenh?nd, sier r?dgiveren.
Les flere tips om sparing for barn p? bloggen til Sparebanken S?r.

Om Sparebanken S?r
Sparebanken S?r er en selvstendig sparebank som ble grunnlagt i 1984. Hovedmarkedet er konsentrert rundt Aust-Agder, Vest Agder og Telemark, og de til sammen 450 000 innbyggerne har 30 ekspedisjonskontorer ? benytte seg av. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og n?rhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gj?r Sparebanken S?r til det naturlige f?rstevalget for privatpersoner og n?ringsliv i bankens markedsomr?de.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy