Finans

SPDE: 416 har valgt ? selge sin andel p? Fornebu

SPDE: 416 har valgt ? selge sin andel p?

Det vises til b?rsmeldinger av henholdsvis 10. og 26. november, og 1. desember, i forbindelse med tilbudet til andelseierne om utkj?p av tomteandel i Fornebu Boligspar AS. Det er mottatt svar for 478 andeler. Av disse har 416 valgt salg, 62 har valgt ? beholde sin andel slik den er, og ?tte andeler ?nsker ? bytte til et annet omr?de.

– Det er gledelig at s? mange har takket ja til tilbudet. Vi arbeider n? med finansieringen av dette, og h?per at gjennomf?ringen av tilbakekj?pet av tomteandelene kan skje s? tidlig som mulig i f?rste halv?r 2010 avhengig av at finansieringen er i orden og styret har gitt sin godkjennelse, sier adm. direkt?r Morten Grongstad i SPDE.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direkt?r Morten Grongstad
Mobil + 47 99 15 39 05
Kommunikasjonsdirekt?r Anne Grete Ellingsen
Mobil + 47 91 53 70 79

A to już wiesz?  SPDE:Gjennomf?rt oppgj?r for tomten K2, og heving av styreforbehold for salg av boligtomt p? Hinna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy