Finans

SPDE: Finansiell kalender 2010

Det vises til melding fra Zoncolan ASA 15. oktober 2009 vedr. inng?tte avtaler om kj?p av A-com Norge ASA samt videresalg av Tibe Reklame Holding AS. Avtalene er i dag endelig gjennomf?rt mellom partene etter at generalforsamlingen i A-com AB fredag 20. november 2009 godkjente disse. Avtalene er gjennomf?rt uten endringer ift. det som ble meldt 15. oktober 2009.
H?lje Tefre, CEO
Zoncolan ASA
Tlf.: +47 21 99 30 06/+47 91 66 78 30
Source: Millistream

Similar Posts