Finans

SPDE:Gjennomf?rt oppgj?r for tomten K2, og heving av styreforbehold for salg av boligtomt p? Hinna

Vi viser til b?rsmelding 16. november 2009 om inng?else av avtale om salg av tomten K2 ved siden av Telenor-bygget p? Fornebu og n?ringstomten NB2/3 p? Hinna Park i Stavanger til Aker Solutions AS. Oppgj?ret for K2-tomten har i dag funnet sted som planlagt.

Vi viser videre til b?rsmelding 6. november 2009 om salg av boligfeltene B2 og B3 p? felt NB 4 i J?ttav?gen, Hinna, Stavanger til Kruse Smith Eiendom AS. Begge parter har n? l?ftet sitt styreforhold. Oppgj?r forventes ? finne sted i to avdrag, betalbart henholdsvis i Q4 2009 og Q1 2010.

SEB Enskilda/Pangea Property Partners har v?rt finansielle r?dgivere for transaksjonene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direkt?r Morten Grongstad

Mobil + 47 99 15 39 05

Finansdirekt?r Inger Lise Egeland

Mobil + 47 94 87 69 45

Similar Posts