Finans

Stabile kj?ttpriser i n?rmarkedene

Renommert utmerkelse for mange ?rs konsekvent engasjement innen milj?- og ressursvern

Prisen verdsetter ogs? en kontinuerlig videreutvikling av fremtidsorienterte teknologier

Hamburg/Stuttgart ? Franz Fehrenbach, administrerende direkt?r i Bosch, mottar i 2009 den renommerte B.A.U.M.-milj?prisen til ?Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewußtes Management? (Tysk arbeidskrets for milj?bevisst ledelse) i kategorien ?Store foretak?. Ved prisoverrekkelsen den 23. november p? R?dhuset i Hamburg var personer fra n?ringsliv, politikk og samfunn tilstedet. Her ble Fehrenbachs mange?rige konsekvente engasjement innen milj?- og ressursvern hos Bosch-konsernet verdsatt. Utover dette ble hans innsats for en kontinuerlig videreutvikling av fremtidsteknologier som fotovoltaik spesielt fremhevet. B.A.U.M.-lederen professor Maximilian Gege betonte at Fehrenbachs fortjeneste spesielt ligger i hans konsekvente ?omsetting av b?redyktige prinsipper i konsernet?.

Fehrenbach mener prisen er et tegn p? at det n? ikke lenger finnes en motsetning mellom ?konomi og ?kologi, ?for i dag gir vi overbevisende tekniske svar p? ?kologiske sp?rsm?l?. Spesielt n?r det gjelder ?kologiske trender innen bil- og industriteknikk, bygningsteknologi og forbruksvarer finnes det fremdeles stort vekstpotensial.

Bosch bruker i dag ca. 45 prosent av sitt forsknings- og utviklingsbudsjett p? ressurs- og energisparende teknologier. I tillegg oppn?r Bosch mer enn 30 prosent av sin omsetning p? dette omr?det. Med mottoet ?Teknikk for livet? arbeider foretaket med temaer som litium-ion-batterier, alternative drivkonsepter i biler og regenerativ energiforsyning, som for eksempel med fotovoltaik. Den forbedrede energieffektiviteten for alle Bosch-produktene er den beste muligheten til ? bidra til at de internasjonale CO2-m?lene oppn?s. I tillegg bestemmer den standardiserte Bosch-prosessen ?Design for Environment? at aspektene energieffektivitet, resirkuleringskrav og stoffbegrensninger skal tas hensyn til allerede ved utviklingen av produkter.

###

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverand?r av teknologi og tjenester. Selskapet hadde i 2008 ca. 280.000 ansatte og en omsetning p? 45 mrd.euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 3 mrd.euro pr. ?r p? forskning og utvikling og anmelder over 3.000 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til ?kt livskvalitet med innovative og nyttige l?sninger.

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ?verksted for finmekanikk og elektroteknikk? av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til ? foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for ? sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner ut?ves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.noPressekontakt
Katja K. Willanger
+47 64 87 89 07
E-mail

Similar Posts