Marked

Stabile resultater og h?y aktivitet i Veidekke

07-05-2013 07:54 Veidekke ASA Veidekkes f?rste kvartal viser at aktiviteten stabiliserer seg p? et h?yt niv? med en omsetning p? i overkant av 4 mrd. NOK. Resultatet p? -63 MNOK er noe svakere enn i fjor, og preges av prosjektnedskrivning i den svenske entrepren?rvirksomheten og margin­bedring i den norske. Boligvirksomheten i Norge g?r fortsatt godt, og tallene viser at Veidekke har en h?y ordrereserve.

Veidekkes f?rste kvartal viser at aktiviteten stabiliserer seg p? et h?yt niv? med en omsetning p? i overkant av 4 mrd. NOK. Resultatet p? -63 MNOK er noe svakere enn i fjor, og preges av prosjektnedskrivning i den svenske entrepren?rvirksomheten og margin­bedring i den norske. Boligvirksomheten i Norge g?r fortsatt godt, og tallene viser at Veidekke har en h?y ordrereserve.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.
Veidekkes omsetning i f?rste kvartal ble 4 049 MNOK (4 299 MNOK i 2012). Resultatet f?r skatt ble -63 MNOK (- 52 MNOK). Ordrereserven for konsernet er n? p? 16,8 mrd. NOK (15,4 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr – 0,30 (kr -0,30).

Entrepren?rvirksomheten
Aktiviteten i det norske bygg- og anleggsmarkedet er p? et h?yt niv?, men lokale variasjoner medf?rer allikevel en svak nedgang for Veidekke Entrepren?rs omsetning i Norge. Resultat­marginen bedret seg derimot sammenlignet med fjor?ret. I Sverige var omsetningen p? niv? med i fjor, mens resultatet ble svakt for byggvirksomheten i Stockholm. Veidekkes danske entrepren?r­virksomhet, Hoffmann, hadde en liten nedgang i omsetningen, mens resultat­marginen bedret seg grunnet god drift i prosjektene.

A to już wiesz?  Kavlikonsernets ?rsregnskap 2010: Nylanseringer og internasjonal vekst ga rekordomsetning

Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i f?rste kvartal ble 3 590 MNOK
(3 803 MNOK), mens resultatet ble 46 MNOK (65 MNOK).

Eiendomsutvikling
I Norge er boligmarkedet preget av h?y ettersp?rsel og godt salg i og rundt de st?rste byene, det gir gode resultater for Veidekke. Det svenske markedet er i ferd med ? stabilisere seg og pilene peker svakt oppover. Til sammen solgte Veidekke 212 boenheter i ?rets f?rste kvartal (inklusive Veidekkes andel av felleseide prosjekter), hvilket er noe bedre enn forrige kvartal. Flere av de store heleide prosjektene er i ferd med ? bli sluttsolgt, noe som medf?rer et litt lavere boligsalg i Norge enn tilsvarende kvartal 2012.

Antall boliger i produksjon var ved utgangen av kvartalet 1 795, der Veidekkes andel var 1 381 (1 245). Salgsgraden i portef?ljen er 77 %. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i f?rste kvartal endte p? 406 MNOK (394 MNOK) og resultatet ble 45 MNOK (38 MNOK).

Industri
?rets f?rste kvartal for Veidekke Industri er preget av sesongmessig lav aktivitet, s?rlig for asfalt­virksomheten. Uttelingen i anbudsrundene for ?rets asfaltkontrakter med Statens vegvesen har v?rt god, og ?kt satsing p? offentlig samferdsel gir gode markedsmuligheter n?r det gjelder veivedlikehold og asfalt.

Samlet omsetning for Veidekke Industri kvartalet ble 288 MNOK (301 MNOK), og resultatet ble -140 MNOK (-144 MNOK).

Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet (HMS)
Veidekke hadde en nedgang i sykefrav?r og frav?rsskader i ?rets f?rste kvartal. I Norge var sykefrav?ret 4,8 % (5,7 %), i Sverige 3,6 % (3,7 %) og i Danmark 1,7 % (2,6 %). Den samlede H-verdien i konsernet (antall frav?rsskader pr million arbeidstimer) endte p? 6,9 (7,9) i f?rste kvartal.

Det vises ogs? til styrets rapport for f?rste kvartal 2013 (webrapport) og vedlagte pdf.
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, [email protected]
CFO J?rgen Wiese Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected]

A to już wiesz?  Sterkt resultat for If

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy