Offentlig ?konomi

Stadig flere kvinner i luksusfellen

Likestillingen brer om seg i st?rre og st?rre grad i samfunnet, og kvinner er i ferd med ? adoptere de negative vanene til mennene. Statistikk fra AAA Soliditet viser at kvinner er de nye betalingsverstingene, og flere og flere har problemer med ? gj?re opp gammel gjeld.
– Det er h?ytl?nte kvinner med inntekt over 500 000 som har st?rst ?kning i antall betalingsanmerkninger for uoppgjorte regninger. ?kningen i denne gruppen er p? hele 77 prosent siste fire ?r, sier adm dir. Frode Berg i AAA Soliditet.
Dr?yt 79 000 kvinner i Norge har en betalingsanmerkning 8. mars, if?lge tall fra AAA Soliditet. Fortsatt er menn d?rligere betalere enn kvinner, for det er nemlig 139 000 menn som har betalingsanmerkninger. Men dette er i endring, og de siste fire ?r har betalingensanmerkninger ?kt med 22,3 prosent for kvinnene, og 18,3 prosent for mennene. Og det er alts? de h?ytl?nte kvinnene som ?ker mest.
-Kvinner begynner ? f? den samme ?konomien med de samme vanene som mennene. Det betyr gjerne h?yt forbruk og lite orden og kontroll p? egen privat?konomi, noe som igjen leder mange kvinner inn i et betalingsuf?re, sier Frode Berg
Konsekvenser
Betalingsanmerkninger kan f? konsekvenser for privat?konomien din. Det kan f?re til at du f?r vanskeligheter med ? f? boligl?n og kredittkort. Enkelte arbeidsgivere ? sjekke ogs? din privat?konomi for ? se at ?konomien er ok.
– I ytterste konsekvens kan betalingsanmerkninger f?re til personlig konkurs eller behov for en gjeldsordning, sier Frode Berg.
AAA Soliditet AS er Nordens ledende og eldste kredittopplysningsforetak. Vi hjelper v?re kunder med ? redusere kredittapene og finne nye, l?nnsomme kunder. AAA Soliditet AS er en del av Bisnode AB, som er et svenskeid selskap med omsetning p? NOK 4 mrd. AAA Soliditet har kontorer i Oslo og i Moss og har 125 ansatte i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy