Bedriftsinformasjon

Stadig flere til kreftbehandling i utlandet med helseforsikring

a8

If Skadeforsikring sender stadig flere av sine kunder med helseforsikring til utlandet for ? f? behandlet kreft og hjerte- og karlidelser. Kundene opplever at k?ene b?de for diagnoser og behandling i Norge er for lange.

I Norge f?r de aller fleste et godt sykehustilbud gjennom det offentlige helsevesenet. Det er fritt sykehusvalg, men mange opplever allikevel at de m? vente lenge p? sykehusbehandling.
-Vi ser at flertallet av v?re kunder har tillit til det offentlige helsevesenet n?r det gjelder behandling av livstruende og alvorlige sykdommer, men vi ser ogs? at flere ser seg n?dt til ? bruke helseforsikringen ogs? til dette, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt hos If.
If Skadeforsikring har 70 000 kunder med en slik behandlingsforsikring. 14 000 av disse benyttet seg av sin forsikring i fjor. Det ble utbetalt 90 millioner kroner til kunder som trengte utredning eller behandling i 2012.
Bekymringsfull trend
– Den mest bekymringsfulle trenden vi ser er utviklingen innen kreftbehandling i Norge. Stadig flere av v?re forsikrede bruker helseforsikringen for ? f? stilt diagnose hos en privat spesialist i Norge og deretter fortsette behandlingen ved et privat sykehus i utlandet. Vi sender for eksempel v?re kunder til str?lebehandling i Finland etter at diagnosen er stilt i Norge, sier Elin Klakken.
If har kunder i hele Norden, men det har ikke v?rt behov for ? tilby privat kreftbehandling i de andre nordiske landene. Der blir det h?ndtert innenfor det offentlige med korte ventetider.
– En annen utvikling vi har sett den senere tid er at flere n? bruker helseforsikring til behandling av hjerte- og karlidelser, sier Elin Klakken hos If.
God samfunns?konomi
If tilbyr kollektive behandlingsforsikringer til arbeidsgivere og selvstendig n?ringsdrivende. Den viktigste effekten av denne forsikringen er at folk kan komme raskere tilbake i jobb etter sykdom. Forsikringen er et supplement til det offentlige helsevesenet.
– Arbeidstakere blir spart for lang ventetid med b?de smerter og usikkerhet. Arbeidsgiver f?r sine ansatte raskt tilbake i jobb og i tillegg blir ikke det offentlige helsebudsjettet belastet. Vi bruker kun private spesialister og sykehus b?de i Norge og utlandet.
– Vi mener helseforsikringer er god samfunns?konomi, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i Norge.
Fakta:

If har 70 000 kunder med behandlingsforsikring.

14 000 av disse benyttet forsikringen i fjor.

120 av de forsikrede i If ble sendt ut av landet for behandling, mesteparten for hjerte- og karlidelser, men ogs? flere for kreftbehandling.

70 prosent av de som benyttet seg av forsikringen brukte den p? grunn av muskel- og skjelettplager.

Antallet kunder som har behov for psykolog har ogs? ?kt den i det siste. If har ogs? hatt flere kunder som har f?tt gjennomf?rt rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner.

De resterende er fordelt p? omr?dene urologi, gynekologi, ?ye, nevrologi, psykologi/psykiatri, kreftbehandling og indremedisin.

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy