b?rs

Standarder muliggj?r handel, vekst og utvikling

15-09-2010 16:10 Standard Norge N?rings- og handelsminister Trond Giske ?pnet i dag generalforsamlingen til den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO i Oslo. 127 land, ca. 97 % av verdens befolkning, er representert p? ?rets generalforsamlingen, og det er ny rekord.

N?rings- og handelsminister Trond Giske ?pnet i dag generalforsamlingen til den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO i Oslo. 127 land, ca. 97 % av verdens befolkning, er representert p? ?rets generalforsamlingen, og det er ny rekord.
– Vi ser resultatene av den usynlige jobben som standardiseringsorganisasjoner gj?r, rundt oss hver dag. Standarder s?rger for at n?kkelen passer i l?sen og at papiret passer i printeren. P? en gitt dag kan hver og en av oss komme i kontakt med et stort antall. De gj?r livene v?re lettere og tryggere, og de muliggj?r handel, vekst og utvikling, sa Giske under ?pningen.
Standard Norge er det norske medlemmet i ISO og ?nsker med arrangementet ? synliggj?re verdien av standarder og standardisering i det norske samfunnet.
? Standarder utvikles i samarbeid med bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmilj?er, myndigheter og forbrukere. Gjennom Standard Norge har alle mulighet til ? p?virke og utvikle nye standarder. Dette synes vi det er viktig at flest mulig kjenner til, sier administrerende direkt?r i Standard Norge, Trine Tveter.
ISO
ISO er en ?non-governmental? organisasjon (NGO) og har siden etableringen i 1947 produsert 18 300 standarder. ISO samarbeider med en rekke internasjonale organisasjoner som for eksempel FN, ILO og WTO. ISO er en global arena med et stort antall medlemmer ogs? fra den 3. verden.
For mer informasjon:
Adm. direkt?r Trine Tveter, Standard Norge, tlf. 416 92 007
Kommunikasjonssjef Marit S?ter, Standard Norge, tlf. 970 27 956
_________________________________________________________________________________
Standard Norge har samarbeidsavtaler med strategiske partnere. Avtalene skal gj?re det lettere for v?re partnere ? koordinere og prioritere sine aktiviteter innenfor standardiseringen og ha en strategisk tiln?rming til omr?det. For Standard Norge er det verdifullt ? f? innsikt i st?rre kunders behov og interesser n?r det gjelder standardisering.
Gjennom samarbeidsavtalene vil v?re samarbeidspartnere bli orientert om nye og p?g?ende standardiseringsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Det dreier seg om prosjekter spesielt knyttet til deres strategiske satsingsomr?der. Standard Norge og de akt?rene vi har samarbeidsavtale med vil ha jevnlig kontakt gjennom kontaktm?ter.
Medlemskap
Som en del av avtalen blir de vi har samarbeidsavtale med medlem i Standard Norge.
Det ? bruke standarder er konfliktforebyggende og bidrar til ? forenkle samhandlingen mellom uliker akt?rer.
Standard Norge har valgt ? bruke samarbeidsavtaler for ? knytte store toneangivende akt?rer b?de fra privat og offentlig sektor tettere til oss, og flere avtaler er under planlegging.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy