SE

Starkt stöd för renoveringsplanerna p? Närlunda

Helsingborgshem har ansökt om medgivande fr?n de hyresgäster som berörs av renoveringen i de fyra niov?ningshusen p? Närlunda. Renoveringen omfattar totalt 264 hush?ll och hittills har 228 av dem (86 %) gett sitt medgivande.
Helsingborgshem planerar en omfattande upprustning av de fyra niov?ningshusen p? Närlunda. För att kunna genomföra renoveringarna behövs ett medgivande fr?n hyresgästerna, totalt 264 hush?ll. Ett antal hyresgäster tvekar fortfarande, bland annat inför den hyresökning som renoveringen medför. För att underlätta för hyresgästerna har Helsingborgshem och Hyresgästföreningen därför kommit överens om en hyresrabatt. Det innebär att när renoveringen är klar fasas den nya hyran successivt in under flera ?r.
– Det känns bra med v?r överenskommelse med Hyresgästföreningen. De allra flesta hyresgäster välkomnar ju renoveringen men vänder sig mot själva hyresökningen. Tyvärr g?r det inte att komma ifr?n att den höjda standarden i omr?det leder till en högre hyresniv?. Du betalar helt enkelt för det du f?r, säger Anders Eriksson, projektledare Helsingborgshem.
Hittills har stödet för renoveringen visat sig vara starkt d? 228 (86 %) av hush?llen har gett sitt medgivande. Bland de ?terst?ende 36 (14 %) hush?llen skiljer sig ?sikterna ?t. N?gra godkänner bara delar av ?tgärderna medan andra har synpunkter p? omfattningen, hyresniv?n eller helt har avst?tt fr?n att lämna besked. För att komma vidare ansöker Helsingborgshem nu om tillst?nd i Hyresnämnden.
– Vi har först?else för att en s? här stor renovering skapar en viss oro. Därför har vi l?tit den här processen ta tid. För oss är det viktigt att v?ra hyresgäster har en bra bild om vad vi vill göra och varför. Genom att bland annat använda en visningslägenhet och inspirationsbilder har vi försökt att ge en känsla av hur det kommer att bli när det är klart, berättar Anders Eriksson.
Renoveringen omfattar bland annat badrum, en uppfräschning av husens utsida, fönsterbyten och trygghets?tgärder som införande av digitala passagesystem. Bakgrunden är det stora renoveringsbehov som husen som är byggda p? 60-70-talet st?r inför. Samtidigt är det inte tillräckligt att ?terställa allt till ursprunget. Husen och bostäderna behöver moderniseras för att leva upp till dagens energi- och tillgänglighetskrav samtidigt som behoven och önskem?len fr?n hyresgästerna skiljer sig ?t.
– För att komma tillrätta med renoveringsbehovet m?ste vi sätta en miniminiv?. Samtidigt försöker vi vara lyhörda och erbjuda olika alternativ. Det är helt enkelt m?nga intressen och behov som ska balanseras. V?r m?lsättning är att utveckla bostäderna och omr?det s? att det blir en bra boendemiljö b?de för dagens och morgondagens hyresgäster, säger Anders Eriksson.
Ambitionen är att p?börja delar av renoveringen redan till hösten medan badrumsrenoveringarna dröjer till början av nästa ?r.

Helsingborgshem är ett bostadsföretag med drygt 12 300 hyreslägenheter i över 30 bostadsomr?den. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. V?r verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en m?ngfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.
Vi är ca 150 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förh?llningssätt vill vi möta v?ra kunders drömmar om livet hemma. B?de idag och imorgon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #Harry Goldman   #VD