Hel-

– Staten skal v?re en aktiv eier

?Aktivt eierskap ? norsk statlig eierskap i en global ?konomi?.
– Staten skal v?re en aktiv

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy