Offentlig ?konomi

Staten velger SendRegning til digital infrastruktur

24-11-2011 12:23 SendRegning SendRegning er valgt til ? levere programvaren i den statlige infrastrukturen for forsendelse av elektroniske fakturaer og andre handelsdokumenter.

Programvaren er en av de mest sentrale komponentene i den digitale infrastrukturen som staten er i ferd med ? bygge opp for ? gj?re alle i stand til ? sende og motta alle fakturaer elektronisk. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) valgte SendRegnings programvarel?sning etter en anbudskonkurranse.
Programvare til aksesspunkter
Programvaren sikrer at alle utstedere av fakturaer kan n? alle mottakere i én felles infrastruktur. Den vil bli tilbudt alle virksomheter som ?nsker ? etablere aksesspunkter, dvs. akt?rer som tar imot og videresender dokumenter p? en standardisert m?te til riktig mottaker.
Hva er et aksesspunkt?
Et aksesspunkt fungerer som et elektronisk postkontor. Difi har oppfordret en rekke ulike virksomheter til ? bli aksesspunkter, f.eks. banker, meldingsformidlere og store fakturautstedere og -mottakere.
Kort frist
Fra 1. juli 2012 skal alle fakturaer ifm. med nye kontrakter til statlige virksomheter leveres i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat). Staten har som m?l ? spare over 1 milliard kroner over ti ?r p? enklere og sikrere fakturabehandling.
SendRegning var den f?rste tilbyderen av nettbasert fakturering som oppfylte de nye statlige kravene til b?de utforming og forsendelse av e-fakturaer.
Om SendReging
SendRegning er en ledende tilbyder av nettbasert fakturering. V?re 31 000 brukere omfatter sm? og store bedrifter, enkeltpersoner, foreninger og lag. SendRegning har to ganger blitt k?ret til Gasellebedrift, og tjenesten er tidligere nominert av Den Norske Dataforening til Rosingprisen for sin brukervennlighet.
Kontakt SendRegning p? mer informasjon:
Daglig leder Steinar O. Cook
Tlf: 906 65 793 E-post: [email protected]
Markedssjef Johanne Vikdal
Tlf: 977 36 614 E-post: [email protected]
Om SendReging
SendRegning er en ledende tilbyder av nettbasert fakturering. V?re 31 000 brukere omfatter sm? og store bedrifter, enkeltpersoner, foreninger og lag. SendRegning har to ganger blitt k?ret til Gasellebedrift, og tjenesten er tidligere nominert av Den Norske Dataforening til Rosingprisen for sin brukervennlighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy