b?rs

Statoil og Siemens inng?r teknologisamarbeid

Det totale skadetallet for vann- og frostskader i ?rets ni f?rste m?neder er p? rekordh?ye 2,1 milliarder kroner, melder Finansn?ringens Fellesorganisasjon. Sjekk hvordan du unng?r vann- og frostskader, og hva du b?r gj?re dersom skaden allerede har skjedd.
Gode r?d for ? unng? frost- og vannskader i hus og hytter:

Steng hovedkranen og tapp vannet fra r?rene n?r du skal v?re borte lenge fra hus eller hytte.
Husk ? ha varme p? i de rommene r?rene g?r, og spesielt der r?rene g?r i yttervegger. Om mulig b?r man ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca 10 ?C.
Husk ? lukke alle ventiler og vinduer. F?r du forlater hytta er det lurt ? ?pne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da t?mmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer.
Hell frostv?ske i vannl?s og toalettsk?l, sl? av og t?m eventuell vannpumpe og vannbereder.

R?d om tining av frosne r?r:
Ved tining av frosne vannr?r b?r hovedkranen stenges f?rst, fordi vannet vil fosse n?r isproppen tiner i et frostsprengt r?r. Etter opptining ?pnes hovedkrana forsiktig mens r?rene kontrolleres mot lekkasjer. S?rg f?rst for oppvarming av rommet.
Ved bruk av h?rf?ner eller vifteovn p? det frosne r?ret, m? det holdes kontinuerlig tilsyn under tiningen.
Bruk av ?pen varme, skibrenner, primus og lignende er ikke bare livsfarlig, men ogs? strengt forbudt.
Ved alvorligere frostskader m? fagpersonell kontaktes for tining med tinetransformator eller damp.

Kilde: Finansn?ringens Fellesorganisasjon (FNO) og SINTEF Byggforsk
Vannskader
Kulda trekker inn n?r vi har streng kulde over et lengre tidsrom. I rom hvor det ikke vanligvis er p?satt like mye varme som i oppholdsrom, for?rsaker dette fort frostskader p? vannledninger. ? v?re gnien p? str?mmen i slike rom kan vise seg ? bli dyrt.
-Ved vannskade som skyldes mangelfull p?setting av varme, skal det vurderes avkortning p? grunn av brudd p? sikkerhetsforskrifter. Det kan derfor medf?re en ?konomisk konsekvens for kunden om han eller hun ikke s?rger for tilstrekkelig oppvarming av boligen, sier Lars Wiig, avdelingsleder i Oppgj?rsavdelingen i KLP Skadeforsikring.
-Det er derfor sv?rt viktig at det st?r p? nok varme i alle rom med ledninger! I fritidsboliger som st?r tomme, og bygninger som er fraflyttet, m? r?rene t?mmes og stoppekranen v?re avstengt f?r vinteren, sier han.
Frostskader
Streng kulde over lang tid medf?rer ogs? at telen g?r dypt, og det for?rsaker mange frostskader p? utvendige ledninger. Et tykt sn?lag vil vanligvis isolere nok til at telen ikke n?r ned til de dybder som vannledninger ligger p?, men sist vinter skjedde det likevel. Slike frostskader vil vi normalt erstatte fullt ut, understreker Wiig.
Sn? og is
-Huseier har ansvar for ? s?rge for at m?king av tak blir iverksatt f?r sn?belastningen blir for h?y. Det er ogs? viktig ? s?rge for at takrenner og avl?p ikke blir blokkert av sn? og is. Det kan f?re til uheldig oppmagasinering av vann, ofte med vannskader som konsekvens, avslutter Wiig.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 267,3 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy