skattesp?rsm?l

STATUS DEEP VENTURE

(Oslo 15. april 2010) Vedlagt f?lger EDBs ?rsrapport for 2010. Rapporten er ogs? tilgjengelig i norsk og engelsk versjon p? selskapets hjemmesider www.edb.com

Tema for ?rets ?rsrapport er Praktisk Innovasjon:

?konomiske realiteter og langsiktige trender har endret innovasjonens karakter. Teknologi og globalisering har bidratt til ? senke barrierene i forhold til eksperimentering og endring. I dag m? organisasjoner fornye seg kontinuerlig for ? berettige sin egen eksistens. Dette er innovasjon i praksis.

Kravene til bedriftene er n?del?se: levere nye produkter, nye tjenester og bedre resultater til lavere kostnad. Igjen og igjen. Samtidig skal tjenestene v?re feilfrie og av h?y kvalitet. Og bedriftene skal ligge i forkant av et marked i stadig utvikling og holde konkurrentene bak seg.

I EDB hjelper vi v?re kunder med ? bygge bro mellom intensjoner og resultater ved ? utnytte informasjonsteknologiens iboende muligheter. Alt vi gj?r handler om ? f? mer ut av IT: innsikt, tjenester og l?sninger som hjelper v?re kunder ? produsere h?ndfaste resultater raskere.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1403774]

?rsrapport 2009: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy