skattesp?rsm?l

STB – Meldepliktig handel i Storebrand ASA

STB - Meldepliktig handel i Storebrand ASA

N?rst?ende til styremedlem i Storebrand ASA, Annika Lundius, Jan Gregorsson har
gjennom sitt selskap Jan Gregorsson Advokataktiebolag den 19.mai 2010 kj?pt
2 600 aksjer i Storebrand ASA til en kurs p? NOK 39,20. Jan Gregorsson
Advokataktiebolag eier etter kj?pet 2 600 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 20. mai 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1417450]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy