b?rs

Sterk ?rsavslutning sikret omsetningsvekst

Flere har planer om ? kj?pe

Unders?kelsen som er foretatt blant et utvalg p? 1900 personer i Norge viser at dr?yt 10?prosent har planer om ? kj?pe bolig det neste ?ret. Andelen i en tilsvarende unders?kelse fra i fjor v?r var 9 prosent. H?sten 2007, f?r finanskrisen, hadde 8?prosent planer om boligkj?p.
? Unders?kelsen tyder p? at kj?pelysten er ?kende. Vi m? tilbake til 2005/2006 for ? finne samme interesse for ? kj?pe bolig. Dette er en bekreftelse p? at optimismen er tilbake i boligmarkedet og at vi n? n?rmer oss en normalsituasjon, sier Stein Drogseth, administrerende direkt?r i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere tror p? prisvekst
Unders?kelsen viser at 62 prosent tror at prisene p? boligeiendom vil ?ke de neste 12 m?nedene, mot 58 prosent p? v?ren 2010. 5 prosent tror prisene vil falle, 25 prosent tror prisene vil v?re uendret, og 8 prosent er usikre.
– Det er interessant ? se at forventningene til boligprisene er tilbake p? samme niv? som i 2006/2007 hvor ogs? n?rmere to av tre mente at boligprisene ville ?ke i l?pet av de neste 12 m?nedene, sier Drogseth.
Menn mer optimistiske
68 prosent av menn mot 56 prosent av kvinner tror p? prisvekst. Flere kvinner enn menn tror p? uendrede priser (29 mot 21 prosent) og flere kvinner er usikre p? forventet prisutvikling enn menn (11 mot 5 prosent). Folk i Buskerud tror mer p? prisvekst enn folk andre steder i landet. De som er mellom 30 og 39 ?r, og de som har en husstandsinntekt p? over 600.000 kroner tror ogs? mer p? prisvekst enn andre.

F?rre f?rstegangskj?pere
Blant de som er under 30 ?r oppgir 16 prosent at de har planer om boligkj?p. Dette er en nedgang p? to prosentpoeng fra v?ren 2010. I aldersgruppen 30 og 39 ?r har 14 prosent planer om boligkj?p. For de som er mellom 40 og 49 ?r synker andelen til 9 prosent, og ytterligere til 6 prosent for de som er 50 ?r eller eldre.
– Mange f?rstegangskj?pere s?ker til boligmarkedet n?r prisene er fallende. Det er derfor ikke unaturlig at det er en nedgang i andelen under 30 ?r som oppgir at de har planer om ? kj?pe bolig, sier Drogseth.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Perduco i november 2010 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har n? 34 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 500 boliger i 2010.
Se ogs? www.garanti.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy